Tradiční čínské umění taiji je zároveň zdravotním cvičením, meditací v pohybu i bojovým uměním. Probouzí moudrost duše a spojuje ji s kultivovaným porozuměním mysli. Tai ji se řadí mezi vnitřní umění wu shu. Všechny styly (ať již jsou jejich sestavy z vnějšího pohledu procvičovány pomalu, středně rychle či rychle), které vedou své adepty „zevnitř ven“, jsou považovány za členy vnitřních umění. „Zevnitř ven“ jednoduše řečeno znamená, že student obrací od samého počátku své praxe pozornost dovnitř, vnímá pocity a proudy v těle, dechu i mysli a stává se tak vědomým pozorovatelem nejen sama sebe v průběhu praktikování forem (sledu předem daných pohybů), nýbrž postupně i svého života. (cit. http://www.chen-brno.cz/chen-taj-ji/ )

  • Vyučující: Antonína Pirochtová
  • Garant: Mgr. Petr Krátký, Ph.D.
  • Místo: Sportovní hala VFU
  • Časový rozpis hodin


Proč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT