1. Po obdržení vyrozumění o přijetí ke studiu na VFU Brno je možné si podat žádost o ubytování na kolejích na ak. rok 2019-20
  2. Otevřete si stránky www.vfu.cz - odkazy – ISKaM Kolejní systém
  3. Zmáčknout tlačítko: PŘIHLÁSIT
  4. Přihlásíte se po zadání svého příjmení a rodného čísla do systému ISKaM, Informace pro budoucí první ročníky o podávání žádostí o ubytování na a...
  5. Příjmení bude napsáno s diakritikou a počátečním velkým písmenem
  6. Rodné číslo bude napsáno bez lomítka, jako jedna řada čísel
  7. Zobrazí se: INFORMACE O KLIENTOVI
  8. V levé části obrazovky zmáčknout tlačítko STAV ŽÁDOSTI
  9. potom tlačítko PODAT ŽÁDOST
  10. Po těchto úkonech zmáčknout tlačítko ODHLÁSIT a žádost je podaná.

Termín pro podání žádosti o ubytování 8. 7. - 4. 8. 2019

Vyrozumění o kladném či záporném stanovisku obdržíte po zpracování žádostí písemně na adresu svého trvalého bydliště nejpozději do 15. 8. 2019.

Spolu s tímto vyrozuměním obdržíte i další pokyny pro ubytování popř. odvolání se proti zamítnutí Vaší žádosti o ubytování.Proč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT