1. Po obdržení vyrozumění o přijetí ke studiu na VETUNI je možné si podat žádost o ubytování na kolejích na ak. rok 2022-23
  2. Otevřete si stránky www.vfu.cz - rychlé odkazy – ISKaM Kolejní systém
  3. Klikněte na: PŘIHLÁSIT
  4. Přihlásíte se po zadání svého příjmení a rodného čísla do systému ISKaM (budoucí slovenští studenti zadají svoje "pseudorodné" číslo končící iniciálami jejich jména)
  5. Příjmení napište s diakritikou a počátečním velkým písmenem
  6. Rodné číslo bude napsáno bez lomítka, jako jedna řada čísel
  7. Zobrazí se: INFORMACE O KLIENTOVI
  8. V levé části obrazovky klikněte na: STAV ŽÁDOSTI
  9. potom klikněte na: PODAT ŽÁDOST
  10. Po těchto úkonech klikněte na: ODHLÁSIT. Žádost je podaná.

Termín pro podávání žádosti o ubytování je 27.6. - 2.8. 2022

Vyrozumění o kladném či záporném stanovisku obdržíte po zpracování žádostí písemně na adresu svého trvalého bydliště nejpozději do 5. 8. 2022.

Spolu s tímto vyrozuměním obdržíte i další pokyny pro ubytování, popř. odvolání se proti zamítnutí Vaší žádosti o ubytování.

 Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT