Termíny a pokyny k ubytování na Kaunicových kolejích, Králova 45, Brno na ak. rok 2022-23:

Termín ubytování: 29.8. - 2.9.2022

Po - Čt: 8.00 – 12.00; 13.00 – 15.00 hod.

Pá:        8.00 - 12.00 hod. 

Při ubytování budete potřebovat:

  • 2 ks fotografie
  • 2000,- Kč na zaplacení ubytovací kauce (kromě studentů, kteří ji uhradili již v ak. roce 2021-22 a mají rezervovaný pokoj)
  • 500,- Kč na zálohu za čipovou kartu
  • předložít číslo účtu, ze kterého bude probíhat inkaso kolejného v ak. roce 2022-23 a souhlas s inkasem kolejného ve prospěch účtu VETUNI. Pokud tak neučiníte ihned při nástupu, musíte jej předložit nejpozději do 23.9.2022, jinak s Vámi bude ukončena Smlouva o ubytování.

 

  • Při vstupu do kanceláře koleje mějte nasazený respirátor.

 Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT