V akademickém roce 2019-20 budou studenti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno ubytováni nejenom na Kaunicových studentských kolejích, ale mají smluvně zajištěno také ubytování na VŠ kolejích VUT Brno – Listovy koleje, Kounicova ulice, kde bude k dispozici pro studenty VFU Brno 200 lůžek. Zde se jedná o dvoulůžkové pokoje se společným sociálním zařízením na chodbě. Výhodou tohoto ubytování je poloha ubytovacího zařízení. Vzdálenost mezi VFU Brno a ubytovacím zařízením Listovy koleje VUT Brno je pouhých 10 minut chůze.

Na obou ubytovacích zařízeních se musí ubytovaní řídit Provozními řády a pravidly těchto zařízení.

Do VŠ kolejí VUT Brno budou uspokojovány žádosti převážně nastupujících ročníků.

 Proč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT