Složení Vědecké rady VFU Brno

na funkční období do 31. ledna 2022

Předseda:

 • 1 prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, rektor

Interní členové:

 • 2 prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D., prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy
 • 3 doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D., prorektor pro vzdělávání
 • 4 prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA, prorektor pro strategii a rozvoj
 • 5 doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D., děkan FVL
 • 6 doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D., FVHE, děkanka FVHE
 • 7 doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA, děkanka FaF
 • 8 prof. MVDr. František Treml, CSc., předseda AS VFU Brno
 • 9 prof. MVDr. Alois Čížek, CSc., FVL
 • 10 prof. MVDr. Jaroslav Hanák, DrSc., Dipl. ECEIM, FVL
 • 11 prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc., FVL
 • 12 doc. MVDr. Josef Illek, DrSc., FVL
 • 13 prof. MVDr. Zdeněk Knotek, CSc., Dipl. ECZM, FVL
 • 14 doc. MVDr. Miša Škorič, Ph.D., FVL
 • 15 prof. MVDr. František Tichý, CSc., FVL
 • 16 prof. MVDr. Jiří Smola, CSc., CEITEC VFU Brno, FVL
 • 17 MUDr. Pavel Piler, ICRC VFU Brno, FVHE
 • 18 MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA, FVHE
 • 19 prof. MVDr. Ivan Literák, CSc., FVHE
 • 20 prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM, FVHE
 • 21 prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc., FVHE
 • 22 prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D., FVHE
 • 23 doc. Ing. Eva Voslářová, Ph.D. FVHE
 • 24 prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D., FaF
 • 25 prof. RNDr. Jozef Csöllei, CSc., FaF
 • 26 doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D., FaF
 • 27 prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FaF
 • prof. MVDr. Alfred Hera, CSc. (do 15. 9. 2019)

Externí členové:

 • 28 prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D., MBA, Surgal Clinic
 • 29 prof. MUDr. Aleš Hep, CSc., FN Brno
 • 30 prof. MVDr. Alfred Hera, CSc., FaF (od 16. 9. 2019)
 • 31 prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc., LF MU
 • 32 doc. MUDr. Petr Krupa, CSc., LF OU
 • 33 prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc., FN u sv. Anny
 • 34 prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc., FN u sv. Anny
 • 35 prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr. h. c., Česká onkologická společnosti ČLS J.E.P.
 • 36 prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., děkan Lékařské fakulty MU
 • 37 prof. MUDr. Jan Lata, CSc., rektor OU
 • 38 prof. Ing. Jan Masák, CSc., VŠCHT Praha
 • 39 prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., rektorka UVLF v Košiciach
 • 40 prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka Mendelu
 • 41 prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA rektor UK
 • 42 prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., ústřední ředitel ŠVPS SR
 • 43 MVDr. Jiří Bureš, ředitel USKVBL
 • 44 Ing. Martin Klanica, ústřední ředitel SZPI
 • 45 doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph.D., ředitel KVS SVS v Praze
 • 46 MVDr. Jaroslav Salava, ředitel KVS SVS pro Jihomoravský kraj
 • 47 MVDr. Zbyněk Semerád, ústřední ředitel SVS
 • 48 MVDr. Milan Snášil, CSc., KVL ČR
 • PharmDr. Lubomír Chudoba (do 30. 10. 2019)


Proč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT