V současné době nemůžeme zajistit veterinárním lékařům samostatný kurz (nedostatek účastníků). Proto nabízíme veterinárním lékařům náhradní řešení, to je zúčastnit se kurzu určeného myslivecké veřejnosti za  cenu 3 000 Kč.
Termíny a místa konání kurzů naleznete v části vyhrazené myslivecké veřejnosti.
Podmínky platby a rozsah školení viz. níže.

 Veterinární lékaři:  

Cena:

3000,- Kč včetně 21 % DPH se splatností týden před konáním kurzu.
Úhradu proveďte jednorázovým příkazem ve prospěch účtu u ČSOB Brno,
č. ú. 154568547/0300, v. s. 9720989721, k. s. 0308, VFU Brno IČ 62157124,
DIČ CZ62157124.
Po doložení dokladu o zaplacení obdržíte daňový doklad o zaplacení, dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den zahájení školení.

Přihlášení:

Prostřednictvím závazné přihlášky, kterou najdete v části pro mysliveckou veřejnost.
Při registraci účastník předloží průkazkové foto 3,5 x 4,5 cm, na zadní straně opatřené jménem a datem narození.

Rozsah školení:

5 hodin teoretické výuky zaměřené na problematku legislativních předpisů, dle aktuálního rozvrhu.

Na závěr zkouška formou písemného testu v rozsahu 60 otázek.

 

 Studenti VFU, Kteří maji složenou mysliveckou zkoušku:

Cena:

3000,- Kč včetně 21 % DPH se splatností týden před konáním kurzu.
Úhradu proveďte jednorázovým příkazem ve prospěch účtu u ČSOB Brno,
č. ú. 154568547/0300, v. s. 9720989721, k. s. 0308, VFU Brno IČ 62157124,
DIČ CZ62157124.
Po doložení dokladu o zaplacení obdržíte daňový doklad o zaplacení, dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den zahájení školení.

Přihlášení: Prostřednictvím závazné přihlášky, kterou najdete v části pro mysliveckou veřejnost.
Při registraci účastník předloží průkazkové foto 3,5 x 4,5 cm, na zadní straně opatřené jménem a datem narození, platný studijní průkaz a potvrzení o složení myslivecké zkoušky
Rozsah školení:

17 hodin výuky dle aktuálního rozvrhu.

Na závěr zkouška formou písemného testu v rozsahu 60 otázek.


Studijní materiály: Hygiena zvěřiny a Správné ošetření a zdravotní posouzení ulovené zvěře, příp. Zdravotní problematika zvěře obdržíte při registraci. 
Po úspěšně vykonané zkoušce (formou písemného testu) obdrží absolvent do 4 týdnů Osvědčení o způsobilosti k vyšetření těla ulovené volně žijící zvěře, průkaz proškolené osoby a razítko na adresu trvalého bydliště, případně jinou kontaktní adresu.

Kontakt:

MVDr. Alena Bartošková, Ph.D.,  tel.: 541 56 20 94, e-mail:bartoskovaa@vfu.czProč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT