Redakční rada:

  • Mgr. Barbora Šolcová  - předsedkyně
  • MVDr. Hana Štegnerová
  • PharmDr. Jan Šaloun, Ph.D.
  • MVDr. Mirko Treu, CSc.
  • Bc. Petr Chmelař
  • MVDr. Karel Kovařík
  • zástupce IVSA
  • zástupce USF

hlavicka Vita Universitatis

vita-2015-6 vita-2015-5 vita-2015-4
2015  - 6
2015  - 5
2015  - 4
vita-2015-3 vita-2015-2 vita-2015-1
2015  - 3
2015  - 2
2015  - 1


Proč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT