Studijní a zkušební řád doktorských studijních programů

Studijní a zkušební řád doktorských studijních programů VFU Brno

Platnost od: 04.05.2007

Účinnost od: 01.09.2007

Platnost do: 31.08.2017

Gestor sekretariát prorektora pro vzdělávání

Klíčová slova zkušební řád, stipendijní řád, kreditní systém, doktorské studium

Poznámka

Soubor Studijní a zkušební řád DSP VFU Brno.pdfStuduj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT