II. změna, Volební řád Akademického senátu VFU Brno

II. změna, Volební řád Akademického senátu VFU Brno

Platnost od: 09.03.2021

Účinnost od: 09.03.2021

Platnost do: datum nezadáno

Gestor akademický senát

Klíčová slova volební řád, akademický senát

Poznámka

Soubor 2UZ-VŘ AS-VFU, úplné znění.pdfStuduj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT