je jednou z nejrozšířenějších sportovních her na světě. Je hrou síťovou a kolektivní, která vyžaduje hráčskou všestrannost, dobrou tělesnou kondici a osvojení si potřebných technických a taktických dovedností. Cílem výuky je zvládnutí a zdokonalení základních herních činností jednotlivce a jejich aplikace ve hře(6:6), za použití základních herních kombinací a systémů.

  • Vyučující: PaedDr. Jan Kubernát, Mgr. Jiří Chodníček, Mgr. Petr Krátký, Ph.D.
  • Garant: PaedDr. Jan Kubernát
  • Místo: Sportovní hala VFU
  • Časový rozpis hodin


Proč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT