Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat dle §15d odstavce 2 písmeno a) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění (navrhování pokusů a projektů pokusů- určeno pro lékaře, veterinární lékaře a osoby s jiným vysokoškolským vzděláním biologického oboru, kde se během studia prokazatelně seznámili s metodami chovu a práce na pokusných zvířatech.

termín: 9.-13.březen 2020

Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat dle §15d odstavce 3 zákona č. 246/1992 Sb.

Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat dle §15d odstavce 2 písmeno a) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění (navrhování pokusů a projektů pokusů) -   určeno pro lékaře, veterinární lékaře a osoby s jiným vysokoškolským vzděláním biologického oboru, kde se během studia prokazatelně seznámili s metodami chovu a práce na pokusných zvířatech.

Místo konání: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, posluchárna Institutu celoživotního vzdělávání ( dále jen ICV), budova č. 6
(tramvaj č. 1 směr Řečkovice, zastávka Kartouzská)
Termín zahájení: 9. 3. 2020  (registrace od 8:00 hodin)
Doba trvání:

9.-13.3.2020, v rozsahu 35 výukových hodin, forma zkoušky - test

Cena kurzu : 7000,- Kč se splatností týden před zahájením kurzu.
Úhradu je možno provést bezhotovostně jednorázovým příkazem ve prospěch účtu u ČSOB Brno, č. ú. 154568547, kód banky 0300, v. s. 9720130320, k. s. 0308, VFU Brno, IČ 62157124, DIČ CZ62157124.
Poplatek hraďte za jednotlivé účastníky zvlášť nikoliv jednou platbou.Doklad o zaplacení, u bezhotovostní platby, obdržíte v průběhu kurzu. Ubytování a strava nejsou v ceně kurzu. Pokud Váš zaměstnavatel požaduje platbu fakturou, domluvte se předem s MVDr. Krejčířovou
Přihlášení:

Pouze prostřednictvím přihlašovacího formuláře. Podmínkou účasti v kurzu je doložení kopie vysokoškolského diplomu. 

přihláška - zde- 

Ubytování a strava : Účastník kurzu si zajišťuje ubytování nabídka -zde- a stravu sám. Možnost stravování nabízí  Kantýna, která se nachází přímo v areálu univerzity, jídelní lístek zde

Po úspěšně vykonané zkoušce obdrží absolvent osvědčení o odborné způsobilosti, které vydává MZe.
Organizační zajištění kurzu: MVDr. Jana Krejčířová, telefon 725 436 199, 541 56 20 89, e-mail:krejcirovaj@vfu.cz.Proč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT