ICVI VFU Brno Vám nabízí Specializovanou odbornou průpravu se zaměřením na vyšetřování zvěřiny na přítomnost svalovce (trichinel).
Školení je prováděno na základě §50 zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči v platném znění a § 34 vyhlášky č. 342/2012 Sb.
Školení je zakončeno zkouškou ve formě písemného testu a praktické zkoušky. Po úspěšném složení zkoušky získáte osvědčení o odborné způsobilosti.

Odborně způsobilá osoba může požádat příslušnou Krajskou veterinární správu o povolení k provádění veterinární diagnostické činnosti za účelem vyšetření zvěřiny na přítomnost svalovce. Tato vyšetření na přítomnost svalovce lze provádět pouze u zvěře určené pro osobní spotřebu lovcem a přímý prodej, při použití kompresní metody pouze pro osobní spotřebu lovcem.

Místo konání:

VFU Brno, Ústav patologické morfologie a parazitologie.

Termín:

Bude otevřen při dostatečném počtu zájemců v lednu - únoru 2017.

Doba trvání kurzu:

1 den (4 hodiny teoretické výuky, 4 hodiny praktické výuky, teoretická a praktická zkouška)

rozvrh kurzu zde

Cena:

2 850,- Kč, včetně 21 % DPH, se splatností do 12.6.2015

Úhradu proveďte jednorázovým příkazem ve prospěch účtu u ČSOB Brno, č. ú. 154568547, num. kód 0300, v. s. 97209101, k. s. 0308, VFU Brno IČ 621 57 124, DIČ CZ62157124.

U registrace předložte potvrzení o zaplacení školení (kopie výpisu z účtu nebo ústřižku složenky).Při registraci obdržíte daňový doklad o zaplacení, dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den zahájení školení.

Požadavky na účastníka:

Minimální požadavky na účastníka nejsou stanoveny. Počet účastníků školení je maximálně 15.

Přihlášení:

V případě zájmu o školení prosíme o zaslání předběžné přihlášky 1).

Na základě evidence předběžné přihlášky Vás budeme o termímu konání kurzu informovat formou zaslání závazné přihlášky.

1) Zde si stáhněte předběžnou přihlášku.

Kontakt: ICVI VFU Brno., tel: 541 562 094, e-mail:bartoskovaa@vfu.czProč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT