Vážené studentky a studenti, v současné době prožíváme opětovný nárůst pandemie COVID–19, kde počet pozitivních případů na konci roku 2020 překročil 17 000 případů za den. Nemocnice, zdravotnická zařízení, krajské hygienické stanice a další logistická podpora státu účastnící se potlačování pandemie jsou přetížené a často na kraji svých možností. Za této situace se na naši univerzitu obrátila Krajská hygienická stanice se sídlem v Jihomoravském kraji s žádostí o pomoc.

Vážené studentky a studenti,


v současné době prožíváme opětovný nárůst pandemie COVID–19, kde počet pozitivních případů na konci roku 2020 překročil 17 000 případů za den. Nemocnice, zdravotnická zařízení, krajské hygienické stanice a další logistická podpora státu účastnící se potlačování pandemie jsou přetížené a často na kraji svých možností. Za této situace se na naši univerzitu obrátila Krajská hygienická stanice se sídlem v Jihomoravském kraji s žádostí o pomoc.

Blízkost poslání humánních lékařů a veterinárních lékařů, zvláště v oblasti tlumení nákaz, je zřejmá a veterinární studenti v rámci stavovské lékařské součinnosti již v minulosti spolupracovali s humánní medicínou na řešení řady problémů. Stejně tak studenti veterinární medicíny pomáhali státu při tlumení nákazy slintavky a kulhavky při jejím vzplanutí na území naší republiky v minulém období. Zkušenost se zapojením našich veterinárních studentů do řešení nákazové problematiky státu, ať veterinární nebo humánní, je z minulého období příkladná.

Obracím se jako rektor naší univerzity na studenty všech studijních programů s bydlištěm v Brně a okolí nevyžadující ubytování v městě Brně s žádostí o výpomoc při trasování pozitivních případů na coronavirus v Jihomoravském kraji.


Jedná se o činnost v call centru v areálu univerzity pro trasování pozitivních případů na coronavirus v Jihomoravském kraji s využitím počítačů a další informační techniky. Při dodržení hygienických opatření: roušky, dezinfekce, vzdálenost a dalších, po proškolení by zapojení studenti napomáhali s trasováním pozitivních případů na coronavirus.

V případě zájmu se studenti mohou ihned obrátit na kancléřku Ing. arch. Gabrielu Chmelařovou na e-mail: chmelarovag@vfu.cz kde budou pracovníkem univerzity zapsáni do seznamu studentů nabízejících výpomoc pro trasování případů s coronavirem a následně budou po aktivaci call centra požádáni o spolupráci.

Tato činnost napomůže řešení problematiky COVID–19 v Jihomoravském kraji, zapojeným studentům pak přinese novou praktickou zkušenost z oblasti tlumení nákaz, nové dovednosti ve využívání počítačových a informačních technologií v epidemiologii a také poznání systémů práce v příbuzném oboru humánního lékařství.

Věřím, že pro řadu našich studentů bude tato činnost motivací pro zapojení se do úspěšného zvládání nákazy COVID–19, bude příležitostí pro rozvoj jejich schopností epidemiologického i epizootického lékařského myšlení, a že v této činnosti najdou profesní obsah poslání svého budoucího povolání anebo další uplatnění svého osobnostního nastavení.


S pozdravem a přáním blízkého zvládnutí pandemie COVID-19


prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, v. r.
rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

Výzva rektora_Centrum výpomoci COVID-19_VFU BrnoStuduj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT