na VŠ koleji KSK, Králova 45, Brno

pro studenty VFU Brno, jimž byla na ak. rok 2018-19 přidělena lůžka na výše uvedené koleji

Předubytováním se rozumí závazná rezervace určitého pokoje pro následující akademický rok na kolejích VFU Brno, studentem, kterému byla kladně vyřízena žádost o kolejní místo v prvním kole zpracování žádostí o koleje.

Pokyny k předubytování

Na základě jednání na Kolegiu rektora dne 19. 10. 2019 byla  stanovena kauce na ubytování ve výši 2000,- Kč.
Tato kauce musí být uhrazena v termínu před rezervací pokoje. Studenti, kteří jsou v současné době ubytováni na KSK, Králova 45, Brno a kauci mají zaplacenou na ak. rok 2018-19, nemusí kauci platit, bude se jim převádět na další akademický rok.
Studenti, kteří nebydlí na KSK, Králova 45, Brno, mohou kauci uhradit buď bezhotovostně na účet školy  nebo hotově v úředních hodinách v kanceláři Správy kolejí, Králova 45, Brno.

Při bezhotovostní úhradě je nutné odeslat částku na účet do ČSOB číslo: 154568547/0300

  • Variabilní symbol – rodné číslo studenta (bez lomítka)
  • Specifický symbol - 801111

Pokud student neuhradí kauci, která bude připsána na jeho konto v ubytovacím programu, nebude možné, aby si zarezervoval pokoj.

V tomto roce bude probíhat rezervace pokojů elektronicky.
Student se přihlásí pomocí hesla (stejně jako při podávání žádosti) a zarezervuje si pokoj na následující akademický rok. Pokud si studenti chtějí provést rezervaci pokoje pro pár, musí tak učinit osobně v kanceláři Správy kolejí. Systém dovolí rezervaci pouze stejného pohlaví.

 

Postup jak se student dostane do své ubytovací karty:

www.vfu.cz – odkazy – ISKaM kolejní systém – přihlásit – pomocí svého hesla – otevře záložku –stav žádosti (žádost je uspokojená) – student si může rezervovat pokoj na následující ak. rok.

Termíny pro předubytování:
kolej KSK, Králova 45

STUDENTI, KTEŘÍ CHTĚJÍ ZŮSTAT VE STEJNÝCH POKOJÍCH
13. 5. -14. 5. 2019

STUDENTI, KTEŘÍ CHTĚJÍ ZMĚNIT POKOJ A STUDENTI NEBYDLÍCÍ NA KSK
15. 5. - 17. 5. 2019

Studenti, kteří se nepředubytují na stávající pokoj v daném termínu, nemohou požadovat jeho rezervaci

Vyřazení studenta z evidence

Pokud se student ve stanoveném termínu neprovede rezervaci pokoje a úkony spojené s předubytováním, má se za to, že nemá zájem o ubytování a jeho žádost bude vyřazena z pořadníku studentů žádajících o koleje.
Termíny nástupu na kolej v ak. roce 2019-20 budou zveřejněny do 28. 6. 2019 včetně potřebných dokladů k samotnému ubytování.Proč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT