Members of Science council VFU Brno

for season till January 31th 2022

 

Chairman:

prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, rektor

Internal members:

prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D., prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy
doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D., prorektor pro vzdělávání
prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA, prorektor pro strategii a rozvoj
doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D., děkan FVL
doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D., FVHE, děkanka FVHE
prof. MVDr. František Treml, CSc., předseda AS VFU Brno
prof. MVDr. Alois Čížek, CSc., FVL
prof. MVDr. Jaroslav Hanák, DrSc., Dipl. ECEIM, FVL
prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc., FVL
doc. MVDr. Josef Illek, DrSc., FVL
prof. MVDr. Zdeněk Knotek, CSc., Dipl. ECZM, FVL
doc. MVDr. Miša Škorič, Ph.D., FVL
prof. MVDr. František Tichý, CSc., FVL
prof. MVDr. Jiří Smola, CSc., CEITEC VFU Brno, FVL
MUDr. Pavel Piler, ICRC VFU Brno, FVHE
MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA, FVHE
prof. MVDr. Ivan Literák, CSc., FVHE
prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM, FVHE
prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc., FVHE
prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D., FVHE
prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D. FVHE 

Externí členové:

prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D., MBA, Surgal Clinic
prof. MUDr. Aleš Hep, CSc., FN Brno
prof. MVDr. Alfred Hera, CSc.
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc., LF MU
doc. MUDr. Petr Krupa, CSc., LF OU
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc., FN u sv. Anny
prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc., FN u sv. Anny
prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr. h. c., Česká onkologická společnosti ČLS J.E.P. 
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., děkan Lékařské fakulty MU
prof. MUDr. Jan Lata, CSc., rektor OU
prof. Ing. Jan Masák, CSc., VŠCHT Praha
prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., rektorka UVLF v Košiciach
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka Mendelu
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA rektor UK
prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., ústřední ředitel ŠVPS SR
MVDr. Jiří Bureš, ředitel USKVBL
Ing. Martin Klanica, ústřední ředitel SZPI
doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph.D., ředitel KVS SVS v Praze
MVDr. Jaroslav Salava, ředitel KVS SVS pro Jihomoravský kraj
MVDr. Zbyněk Semerád, ústřední ředitel SVS
MVDr. Milan Snášil, CSc., KVL ČRStudy at the Faculty of Veterinary Medicine

 

More info

Study at the Faculty of Veterinary Hygiene and Ecology

 

More info

TEXT