Listovy koleje VUT Brno neposkytují ubytování pro studenty VETUNI v ak. roce 2022-23.

 

Termíny ubytování pro studenty VETUNI na ak. rok 2021-22 na Listových kolejích VUT Brno
(Listovy koleje, Kounicova ul. 46/48, 602 00 Brno)

Areál kolejí: http://www.kam.vutbr.cz/?p=arek
Ubytování bude probíhat v týdnu od 6. 9. do 17. 9. 2021

Pondělí

7:30 – 11:00

12:00 – 17:00

Úterý

7:30 – 11:00

12:00 – 17:00

Středa

9:00 – 11:00

12:00 – 15:00

Čtvrtek

9:00 – 11:00

12:00 – 15:00

Pátek

9:00 – 12:00

 

 

Po rezervaci pokoje je student povinen uhradit „Rezervační jistotu“ ve výši 1500,-Kč nebo 70,-EUR (dle „Pravidel pro ubytování studentů a zaměstnanců VUT v kolejích VUT v akad. roce 2018-19“) na níže uvedený účet. Bez uhrazení této částky nebude umožněno podepsat smlouvu o ubytování. Toto vše provede student na Kolejích a menzách VUT Brno, ul. Kolejní 2, 612 00 Brno blok A06, 2. patro, dveře č. 028.

Částka 1 500,-Kč se uhradí na účet Kolejí a menz, č. účtu 105819493/0300. Variabilní symbol (VS): najdete na stránce IS ISKaM „Základní údaje“, specifický symbol (SS): 111

nebo

Částka 70,- EUR se uhradí na účet Kolejí a menz, č. účtu 105819493/0300. Variabilní symbol (VS): najdete na stránce IS ISKaM „Základní údaje“, účel platby (povinná položka): Vaše jméno a příjmení, specifický symbol (SS): 111. IBAN: CZ07 0300 0000 0001 0581 9493; SWIFT: CEKOCZPP

V souvislosti se zaváděním GDPR došlo ke změně v používání variabilních symbolů. Místo rodného čísla se bude používat unikátní kód, který je možné najít po přihlášení k webovému rozhraní ISKaM na stránce „Základní údaje“ v položce variabilní symbol. Protože studenti jiných VŠ bydlících na kolejích VUT nemají možnost přihlásit se k webovému rozhraní ISKaM přes portál VUT, je zprovozněn alternativní způsob přihlášení do systému ISKaM, kam se dá přihlásit na stránkách: https://www.skm.vutbr.cz/app05/iskam/login. Tento odkaz je také na úvodní stránce Kolejí a menz VUT. Při prvním přihlášení zvolte odkaz „Zapomněli jste heslo?“ a dále postupujte podle pokynů. Jako přihlašovací jméno musíte použít e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při rezervaci ubytování.

Dále je nutno uhradit k datu nástupu na ubytování „Ubytovací jistotu“ (30-ti násobek denní sazby za ubytování dle platného ceníku) na účet Kolejí a menz č. účtu: 105819493/0300. Variabilní symbol (VS): najdete na stránce IS ISKaM „Základní údaje“. Tato částka bude z „Hlavního konta“ převedena do „Ubytovací jistoty“ až po Vašem nastěhování.

Rezervační jistota, ubytovací jistota ani platba za ubytování se nebude vybírat v hotovosti! Akceptovány budou pouze platby inkasem (dle čl. IV. Smlouvy o ubytování) nebo bankovním převodem na účet KaM.

Svolení k inkasu: si zajistí student z účtu, který uvedl v „Základních údajích“, a to ve prospěch účtu Kolejí a menz č. účtu: 105819493/0300. Není nutné být majitelem účtu, ale musíte mít k němu dispoziční právo. Při vyřizování svolení k inkasu v bance nestanovujte žádný variabilní symbol. Pokud banka VS na svolení k inkasu vyžaduje, zadejte VS ze stránky IS ISKaM „Základní údaje“. Termín inkasa za ubytování je dle smlouvy stanoven na 5. den kalendářního měsíce za daný kalendářní měsíc, termín inkasa služeb s ubytováním spojených je stanoven na 5. den následujícího měsíce.Doporučujeme nastavit ve svolení k inkasu bezlimitní plnění. Pokud s touto možností nesouhlasíte, je stanoven minimální limit 5 500,-Kč/měsíc. (ceník ubytování: http://www.kam.vutbr.cz/?p=doku). Výše inkasa se mění podle počtu dnů v měsíci (vychází z denní sazby) a případných dalších odebraných služeb.Study at the Faculty of Veterinary Medicine

 

More info

Study at the Faculty of Veterinary Hygiene and Ecology

 

More info

TEXT