Acta Veterinaria Brno

ACTA VETERINARIA BRNO je vědecký časopis Veterinární a farmaceutické univerzity Brno,

zaměřený na publikaci původních výzkumných prací a klinických poznatků v oblasti veterinární a biomedicínské vědy.

 

Kontakt

Redakce Acta Veterinaria Brno
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 
Editorial Office of Acta Veterinaria Brno
University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno

 
Palackého tř. 1946/1
612 42 Brno
Czech Republic
 

Tajemník / Secretary MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA

Telefon: +420 541 562 600

E-mail: actavet@vfu.cz

 

Webová stránka: actavet.vfu.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person