Adresa VFU, další oficiální údaje

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
zkratka VFU Brno (možno užívat i na daňových dokladech)
Statutární zástupce: prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA - rektor
Sídlo: Palackého tř. 1, 612 42 Brno

Adresa: Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno
IČ: 62157124
DIC: CZ62157124

 

tel.: +420 541 561 111

Právní forma: veřejná vysoká škola
Zápis v OR: nezapisuje se
(VFU Brno je veřejná vysoká škola zřízená zákonem č.111/1998 Sb.,
o vysokých školách a nezapisuje se do obchodního rejstříku)
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Milady Horákové 6, 601 79 Brno

Běžný účet CZK:
Číslo účtu: 154568547/0300 (pro tuzemský platební styk)
IBAN: CZ74 0300 0000 0001 5456 8547 (pro zahraniční platební styk)
SWIFT (BIC): CEKOCZPP

Běžný účet USD:
IBAN: CZ72 0300 1760 3001 5456 8547 (pro zahraniční platební styk)
SWIFT (BIC): CEKOCZPP

Běžný účet EUR:
IBAN: CZ84 0300 1712 8001 1722 7743 (pro zahraniční platební styk)
SWIFT (BIC): CEKOCZPP

 

Účet ČNB - Dotace VŠ:

94-192335621/0710ID datové schránky: y2cj9e8

 

 

 

Najeď do Googlu

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person