Organizační struktura

 

Orgány
AS Akademický senát
SR Správní rada
VR Vědecká rada
RPV Rada pro vnitřní hodnocení
POR Poradní orgány rektora
   
Fakulty
FVL Fakulta veterinárního lékařství
FVHE Fakulta veterinární hygieny a ekologie
FaF Farmaceutická fakulta
   
Rektorát
  Úsek řízený rektorem
KAR Kancelář rektora
IA Interní auditor
UA
Univerzitní archiv
CPIZ Centrální pracoviště pro využití ionizujícího záření
   
  Úsek řízený kancléřem
PeO Oddělení personální
OP Oddělení právní
VV Oddělení vnějších vztahů
SD  Oddělení správy dokumentů 
  Kancléř je rektorem pověřen přímým řízením vedoucího zaměstnance Centra informačních technologií.
   
  Úsek řízený prorektorem pro vzdělávání
SeP1 Sekretariát prorektora pro vzdělávání
CPPS Centrum poradenství pro studenty
  Prorektor pro vzdělání je rektorem pověřen přímým řízením vedoucího zaměstnance Institutu celoživotního vzdělávání, Ústavu cizích jazyků a Ústavu tělesné výchovy a sportu.
   
 

Úsek řízený prorektorem pro vědu výzkum a zahraniční vztahy

SeP2 Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy
AV Acta Veterinaria
  Prorektor pro vědu výzkum a zahraniční vztahy je rektorem pověřen přímým řízením vedoucího zaměstnance Studijního a informačního střediska.
   
  Úsek řízený prorektorem pro strategii a rozvoj
SeP3 Sekretariát prorektora pro strategii a rozvoj
OHK Oddělení hodnocení kvality
ICRC Mezinárodní centrum klinického výzkumu VFU Brno (ICRC VFU Brno)
   
  Úsek přímo řízený kvestorem 
SeK Sekretariát kvestora
PaM Oddělení práce a mezd
EO Ekonomické oddělení
SM Oddělení investic a správy majetku
HS Oddělení hospodářské správy, energetiky a vodního hospodářství
ODOH Oddělení dopravy a odpadového hospodářství
OVZ Oddělení veřejných zakázek
OBP Oddělení ostrahy, BOZP a PO
  Kvestor je rektorem pověřen přímým řízením vedoucího zaměstnance Kaunicových studentských kolejí.
   
Jiná pracoviště 
ŠZP Školní zemědělský podnik Nový Jičín
ÚCJ Ústav cizích jazyků
ÚTV Ústav tělesné výchovy a sportu
ICV Institut celoživotního vzdělávání 
CEITEC CEITEC - Středoevropský technologický institut, VFU  Brno
SIS  Studijní a informační středisko
CIT  Centrum informačních technologií 
CPT  Centrum projektů a transferu technologií 
   
Účelová zařízení
KSK Kaunicovy studentské koleje
google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person