Komise rektora VFU Brno od 1.2.2018-31.1.2022

 

Kolegium rektora VFU Brno

 

Předseda:         prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA

Členové:           prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA

                        prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D.

                        doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.

                        doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.

                        doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA

                        doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.

                        prof. MVDr. František Treml, CSc.                    

                        Ing. Bc. Radko Bébar (od 20.9.2018)

                        Ing. Martin Čada (do 19.9.2018)

                        Ing. arch. Gabriela Chmelařová

                        Karolína Michalčáková

 

 

Komise Interní grantové agentury VFU Brno (IGA)

 

Předseda:   doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.

Členové:

FVL:          

doc. MVDr. Miša Škorič, Ph.D.

prof. MVDr. Alois Čížek, CSc.

FVHE:

prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM

doc. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.

FaF:

doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D.

doc. PharmDr. Jan Gajdziok, Ph.D.

Externí:

doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph.D., ředitel KVS SVS v Praze

prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc., VÚVeL

 


Komise Interní vzdělávací agentury VFU Brno (IVA)

 

Předseda:          prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA

Místopředseda:  doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc., FAF

Členové:         

FVL:

prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc.

prof. MVDr. František Treml, CSc.

FVHE:

doc. MVDr. Bohumíra Janštová, Ph.D.

prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.

FaF:

prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D.

doc. PharmDr. Oldřich Farsa, Ph.D.

 

 

Komise Interní mobilitní agentury VFU Brno (IMA)

 

Předseda:             prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D.

Místopředsedkyně: prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.

Členové:         

FVL:

prof. MVDr. Jiří Smola, CSc.

prof. MVDr. František Tichý, CSc.

FVHE:

doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D.

prof. MVDr. Stanislav Navrátil, CSc.

FaF:

doc. PharmDr. David Vetchý, Ph.D.

doc. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D.

 

 

 

 

Redakční rada Acta Veterinaria VFU Brno

 

Předseda:                     prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D.

Tajemník:                     MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA

Odborná poradkyně:      MVDr. Alena Lorencová, Ph.D.

                      

Členové:         

 

FVL:

doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.

prof. MVDr. Alois Čížek, CSc.

prof. MVDr. Jiří Smola, CSc.

FVHE:

doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.

prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA

prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.

 

 

Komise inventarizační, likvidační a pro náhradu škod VFU Brno

 

Předseda:        Ing. Pavel Schwangmeier

Členové:         

FVL:

MVDr. Jana Lorenzová, Ph.D.

FVHE:

MVDr. Vladimír Kopřiva, Ph.D. (do 9.3.2019)

Ing. Jana Doležalová, Ph.D. (od 10.7.2019)

FaF:

doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc., FAF 

Rektorát:

Ing. Jiří Šmerda

JUDr. Jana Vurmová, LL.M. (do 8.5.2018)

Mgr. Marie Hasoňová (od 9.5.2018, do 14.1.2019)

JUDr. Jan Podola, Ph.D. (od 10.7.2019)

 

 

 

Komise pro informační technologie VFU Brno

 

Předseda:        Ing. Ladislav Žůrek

Členové:         

FVL:

MVDr. Robert Srnec, Ph.D.

FVHE:

doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.

FaF:

prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D.

Rektorát:

Ing. Jiří Šmerda

Ing. arch. Gabriela Chmelařová

 

 

 

Komise pro posuzování příplatku za práci ve ztíženém prostředí a dodatkové dovolené VFU Brno

 

Předseda:        Ing. Radko Bébar (od 20.9.2018)
                       Ing. Martin Čada (do 19.9.2018)

Členové:         

FVL:

prof. MVDr. František Treml, CSc.

FVHE:

MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA

FaF:

doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D.

Rektorát:

JUDr. Jana Vurmová, LL.M. (do 10.6.2018)

Mgr. Marie Hasoňová (od 11.6.2018)

Jitka Mokrá

Ing. Jaroslav Kunc

Drahomíra Valíčková

 

 

Komise pro nakládání s vysoce rizikovými biologickými agens a toxiny VFU Brno

 

Předseda:        doc. MVDr. Petr Lány, Ph.D.

Členové:          prof. MVDr. František Treml, CSc.

                       prof. MVDr. Dagmar Zendulková, CSc.

 

Komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy VFU Brno

 

Předseda:        prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D.

Členové:          doc. MVDr. Petr Lány, Ph.D

                       Ing. Leona Vychodilová, Ph.D.

 

Komise pro nakládání s návykovými látkami a prekursory  VFU Brno

 

Předseda:         MVDr. Petr Raušer, Ph.D.

Členové:           MVDr. Jan Chloupek, Ph.D.

                        MVDr. Adéla Martínková

                        prof. RNDr. Jozef Csöllei, CSc.

 

Komise pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami  VFU Brno

 

Předseda:        prof.. PharmDr. Petr Babula, Ph.D.

Členové:         

FVL:

RNDr. Eva Krámářová, Ph.D.

FVHE:

PharmDr. Zuzana Široká, Ph.D.

FaF:

prof. RNDr. Jozef Csöllei, CSc. 

 

Komise pro využívání ionizujícího záření  VFU Brno

 

Předseda:         prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc. 

Členové:           Ing. Jana Doležalová, Ph.D. 

                        Mgr. Petr Maršálek, Ph.D.            

                        MVDr. Pavel Proks, Ph.D.

                        MVDr. Ladislav Stehlík, Ph.D. 

                         

Odborná komise na ochranu zvířat VFU Brno

 

Předseda:  MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.

                 

Členové:         

osoba odpovědná za péči o pokusná zvířata, určená veterinární lékařka:

MVDr. Jana Lorenzová, Ph.D.

MVDr. Jan Chloupek, Ph.D.

MVDr. Lada Hofmannová, Ph.D.

doc. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.              

MVDr. Robert Srnec, Ph.D.

 

 

Komise pedagogická VFU Brno

 

Předseda: doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.

Členové:         

FVL:

doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.

MVDr. Jan Chloupek, Ph.D.

FVHE:

doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.

MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.

FaF:

doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA

PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D.

 

 

Komise pro nakládání s odpady VFU Brno

 

Předseda:         Ing. Radko Bébar (od 20.9.2018)
                       Ing. Martin Čada (do 19.9.2018)

Členové:         

FVL:

doc. MVDr. Miša Škorič, Ph.D.

FVHE:

Mgr. Kateřina Járová, Ph.D.

FaF:

Mgr. Petr Mokrý, Ph.D.

Rektorát:

JUDr. Jana Vurmová, LL.M. (do 10.6.2018)

Mgr. Marie Hasoňová (od11.6.2018)

Marcela Strnadová

 

 

Redakční rada Vita Universitatis VFU Brno

 

Předseda:          prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA 

Členové:           Luisa Divišová (od 20.9.2018)

                        Bc. Jana Příkazská (do 31.12.2018)

                        MVDr. Karel Kovařík

                        Mgr. Jana Doleželová - FVHE

                        Prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc.

                        PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D.

                        Ing. Arch. Gabriela Chmelařová

                        Karolína Michalčáková

                        Mgr. Stanislav Podroužek (od 11.7.2019)

 

 

Komise pro mezinárodní evaluaci veterinárního vzdělávání VFU Brno

 

Předseda:        prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA

Členové:         

FVL:

doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.

prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc.

prof. MVDr. František Tichý, CSc.

prof. MVDr. Jaroslav Hanák, DrSc., Dipl.ECEIM

prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA

Barbora Řádková

FVHE:

doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.

prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.

prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.

doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.              

Klára Konopáčová

 

 

Komise pro kontrolu sklepních, půdních a jiných prostor k vyloučení nevhodně skladovaných chemických, hořlavých látek a dalšího materiálu na VFU Brno

 

Předseda:         Ing. Jaroslav Kunc

Členové:           Ing. Miroslav Kořán

                        Ing. Pavel Schwangmeier

 

 

 

Krizový štáb VFU Brno

 

Předseda:         prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA

Členové:           Ing. Radko Bébar  (od 20.9.2018)
                        Ing. Martin Čada (do 19.9.2018)

                        Ing. Peter Kompér

                        Ing. Jaroslav Kunc

                        Ing. Miroslav Kořán – tajemník

                       

 


 

Komise kolejní VFU Brno 

 

Předseda:             doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.

Členové:               Ing. Peter Kompér

 

 

 

Rozpočtová komise VFU Brno

 

Předseda:    Ing. Radko Bébar (od 20.9.2018)
                   Ing. Martin Čada (do 19.9.2018)

Členové:      prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc.

                   prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA

                   Ing. Jiří Rotrekl

                   doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D.

                   Mgr. Dalibor Levíček, MBA (do 30. 4. 2018)

                   Ing. Jiří Šmerda

 

 

Komise pro propagaci VFU Brno

 

Předseda:        prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA

Členové:          prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc.

                      Ing. arch. Gabriela Chmelařová

                      Mgr. Jana Doleželová

                      doc. PharmDr. Kateřina Kubová, Ph.D.

                      Luisa Divišová (od 14. 2. 2019)

 

 

 

Komise pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy VFU Brno

 

Předseda:         prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. 

Členové:           doc. MVDr. Miša Škorič, Ph.D.

                       MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.

                       Doc. PharmDr. Peter Kollár, Ph.D.

 

 

 

Komise pro 100. výročí VFU Brno

 

Předseda:        prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA

Členové:         

FVL:                prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc.

                      prof. MVDr. František Treml, CSc.

                      Karolína Michalčáková

FVHE:             doc. MVDr. Bohumíra Janštová, Ph.D.

                      Mgr. Jana Doleželová

                      Klára Konopáčová

FaF:               prof. RNDr. Jozef Csöllei, CSc.

                      PharmDr. Ambrus Tünde, Ph.D.                  

                             Dominika Studená (do 31. 8. 2018)
                             Kateřina Valentová (od 1. 9. 2018)

Rektorát:       Bc. Jana Příkazská (do 31. 12. 2018)

                    Mgr. Eva Zatloukalová (do 31. 1. 2019)

                    Luisa Divišová (od 14. 2. 2019)

Ústav dějin veterinárního lékařství:

                      MVDr. Karel Kovařík

 

 

Komise Interní agentury pro transfer technologií VFU Brno

 

 

Předseda:         prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D.

Členové:           doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.

                        prof. MVDr. František Treml, CSc.

                        doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.

                        doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA                         

 

 

Komise pro tvorbu vnitřních předpisů VFU Brno

 

Předseda:         doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.

Členové:           prof. MVDr. František Treml, CSc.

                        prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D.

                        prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA

                        doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.  

                        doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.                     

                        doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA

                        Ing. Radko Bébar (od 20.9.2018)
                        Ing. Martin Čada (do 19.9.2018)

                        Ing. arch. Gabriela Chmelařová

                        JUDr. Jana Vurmová, LL.M. (do 27.5.2018)

                        Mgr. Marie Hasoňová (od 28.5.2018)

 

 

 

Studentská rada

 

Předseda:         Vojtěch Gabriel          

Členové:           MVDr. Hana Běhalová

                        Mgr. Jan Elbl

                        Mgr. Adéla Firlová

                        MVDr. Marilena Georgiou

                        Klára Konopáčová

                        Katarína Kopálová

                        Mgr. Ludmila Luňáková

                        Bc. David Najt

                        Patrik Sivulič

                        MVDr. Robert Snášil (do 27. 11. 2018)

                        Karolína Michalčáková (od 28. 11. 2018)

                        Dominika Studená

 

Etická komise VFU Brno:

 

Předseda:         doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.

Členové:   

FVL:                prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc.

FVHE:             prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.

FaF:                prof. MVDr. Alfred Hera, CSc.

AS:                 prof. MVDr. Alois Čížek, CSc.

 

 

Komise pro kontrolu podkladů v rámci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno

 

Předseda:      prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. 

Členové:        prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.

                     prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D.   

 

Komise pro vynálezy, patenty, užitné vzory a ochranné známky Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (od 17. dubna 2019)

 

Předseda:     prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D.

Členové:

FVL:

doc. MVDr. Miša Škorič, Ph.D.

FVHE:

prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.

FaF:

doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D.

OJ CEITEC VFU Brno:

prof. MVDr. Jiří Smola, CSc.

rektorát:

Mgr. Barbora Bendová

Mgr. Pavla Marečková

 

Komisi Interní tvůrčí agentury Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (od 6. června 2019)

 

Předseda:                 prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D.

Místopředseda:         prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA

 

Členové:                     

FVL                          doc. MVDr. Miša Škorič, Ph.D.

                               doc. MVDr. Markéta Sedlinská, Ph.D.

 

FVHE                        doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.

                                doc. MVDr. Josef Kameník, Ph.D., MBA

 

FaF                           doc. PharmDr. Peter Kollár, Ph.D.

                                doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D.

 

CEITEC                     prof. MVDr. Alois Čížek, CSc.

                                prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.

 

externí člen              prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D., MBA                

 

 

        

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person