Komise rektora VFU Brno od 1. 2. 2014 do 31. 1. 2018

 

Vedení VFU Brno (do 30. 6. 2015)

 

Předseda:   prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.

Členové:     prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA

                  prof. MVDr. Alfred Hera, CSc.

                  doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA

                  prof. MVDr. František Treml, CSc.

                  MVDr. Leo Kroupa, Ph.D.

                  Mgr. Bc. Daniela Němcová (do 9. 2. 2015)

                  Ing. Leona Sapíková, MPA, LL.M. (od 10. 2. 2015)

 

Kolegium rektora VFU Brno

 

Předseda:  prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.

Členové:    prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA

                 prof. MVDr. Alfred Hera, CSc.

                 doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA

                 prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA

                 doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.

                 MUDr. Tomáš Parák, Ph.D.

                 prof. MVDr. František Treml, CSc.

                 Mgr. Bc. Daniela Němcová (do 9. 2. 2015)

                 Ing. Leona Sapíková, MPA, LL.M. (od 10. 2. 2015)

                 Mgr. Barbora Šolcová (od 1. 9. 2014) (do 31. 5. 2016)

                 Ing. arch. Gabriela Chmelařová (od 11. 7. 2016)

                 MVDr. Leo Kroupa, Ph.D. (od 7. 9. 2015)

                 Ondřej Vitula (od 7. 9. 2015 do 20.12.2016)

                 Zuzana Klímová (od 21.12.2016)

                 Klára Svobodová (od 7. 9. 2015 do 9.11.2016)

                 Jakub Prokop (od 10.11.2016)

                 Jakub Jeřábek (od 7. 9. 2015 do 11.9.2016)

                 Marek Janalík ( od 12.9.2016)

 

Komise Interní grantové agentury VFU Brno (IGA)

 

Předsedkyně:   doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA

Členové:

FVL:          

prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D.

prof. MVDr. Alois Čížek, CSc.

FVHE:

prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM

prof. Ing. Eva Straková, Ph.D.

FaF:

doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D.

prof. RNDr. Jozef Csöllei, CSc.

Externí:

prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc., MZLU

prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc., VÚVeL

 


Komise Interní vzdělávací agentury VFU Brno (IVA)

 

Předseda:        prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA

Místopředseda: doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc., FAF

Členové:         

FVL:

doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.

prof. MVDr. František Treml, CSc.,

FVHE:

doc. MVDr. Bohumíra Janštová, Ph.D.

doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.

FaF

doc. PharmDr. Petr Babula, Ph.D.

doc. PharmDr. Oldřich Farsa, Ph.D.

 

Komise Interní mobilitní agentury VFU Brno (IMA)

 

Předseda:        prof. MVDr. Alfred Hera, CSc.

Místopředsedkyně: prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.

Členové:         

FVL:

prof. MVDr. Jiří Smola, CSc.

prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc.

FVHE:

doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D.

prof. MVDr. Lenka  Vorlová, Ph.D.

FaF

doc. PharmDr. David Vetchý, Ph.D.

doc. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D.

 

Redakční rada Acta Veterinaria VFU Brno

 

Předseda:        prof. MVDr. Alfred Hera, CSc.

MVDr. Kateřina Karásková, Ph.D. (odborná poradkyně) - do 30. 6. 2015

prof. MVDr. Dagmar Zendulková, CSc. (odborná poradkyně) - od 1. 7. 2015

Členové:         

FVL

doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.

prof. MVDr. Alois Čížek, CSc.

prof. MVDr. Jiří Smola, CSc.

MVDr. Keyra Tesa, Ph.D. (od 1. 11. 2015)

FVHE

prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.

prof. Ing. Eva Straková, Ph.D.

prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc.

FaF

doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D.

 

Komise inventarizační, likvidační a pro náhradu škod VFU Brno

 

Předseda:        prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA

Členové:         

FVL:

prof. MVDr. Dagmar Zendulková, CSc.

FVHE:

MVDr. Vladimír Kopřiva, Ph.D.

FaF:

doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc., FAF

Rektorát

Mgr. Bc. Daniela Němcová (do 27. 5. 2014)

Ing. Jiří Šmerda

Jiří Polášek (od 18.1.2017-31.12.2017)

Ing. Lubomír Mazel (do 18. 3. 2015)

Mgr. Marie Hasoňová (do 11. 5. 2014)

JUDr. Jana Vurmová, LL.M. (od 12. 5. 2014)

 

Komise pro výběrová řízení na místa akademických pracovníků Institutu celoživotního vzdělávání a informatiky, Ústavu cizích jazyků a dějin veterinárního lékařství, Ústavu tělesné výchovy a sportu a neakademických pracovníků rektorátu VFU Brno

(do 4. 9. 2014, zrušena)

 

Předseda:        prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA

Členové:          prof. MVDr. Alfred Hera, CSc.

                       doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA

                       prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.

                       prof. MVDr. František Treml, CSc.

                       Mgr. Lucie Pavlicová (do 30. 4. 2014)

a další členové podle potřeby nominováni rektorem

 

Komise pro informační technologie VFU Brno

 

Předseda:        prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA

Členové:         

FVL:

MVDr. Robert Srnec, Ph.D.

FVHE:

doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.

FaF:

doc. PharmDr. Petr Babula, Ph.D.

Rektorát

Ing. Ladislav Žůrek

Mgr. Barbora Šolcová (do 31.5.2016)

Ing. arch. Gabriela Chmelařová (od 11. 7. 2016)

 


Komise pro posuzování příplatku za práci ve ztíženém prostředí a dodatkové dovolené VFU Brno

 

Předseda:        prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA

Členové:         

FVL:

prof. MVDr. František Treml, CSc.

FVHE:

prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc.

FaF:

doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D.

Rektorát

Ing. Dagmar Kotulánová (do 31. 10. 2016)

Mgr. Lucie Pavlicová (do 30. 4. 2014)

Ing. Lubomír Mazel (do 18. 3. 2015)

Jiří Polášek (do 31.12.2017)

Ing. Dana Jelínková (od 11. 11. 2016)

JUDr. Jana Vurmová, LL.M. (od 11. 11. 2016)

Mgr. Andrea Kyselová (od 11. 11. 2016)

 

Komise pro nakládání s vysoce rizikovými biologickými agens a toxiny VFU Brno

 

Předseda:        doc. MVDr. Petr Lány, Ph.D.

Členové:          prof. MVDr. František Treml, CSc.

                       prof. MVDr. Dagmar Zendulková, CSc.

 

Komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy VFU Brno

 

Předseda:        prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D.

Členové:          doc. MVDr. Petr Lány, Ph.D

                       doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D. (do 31.12.2016)

                       Ing. Leona Vychodilová, Ph.D.

 

Komise pro nakládání s návykovými látkami a prekursory  VFU Brno

 

Předseda:        MVDr. Petr Raušer, Ph.D.

Členové:          MVDr. PharmDr. Radmila Zavadilová, CSc.

                       MVDr. Radovan Kabeš

                       prof. RNDr. Jozef Csöllei, CSc.

 

Komise pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami  VFU Brno

 

Předseda:        doc. PharmDr. Petr Babula, Ph.D.

Členové:         

FVL

Ing. Lubomíra Zedková (do 23. 11. 2014)

RNDr. Jaroslav Filípek, CSc. (od 24. 11. 2014)

FVHE

doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. (do 31. 12. 2015)

PharmDr. Zuzana Široká, Ph.D. (od 11. 1. 2016)

FaF

prof. RNDr. Jozef Csöllei, CSc.

 

 

Komise pro práci s RTG přístroji VFU Brno

(do 4. 9. 2014, zrušena)

 

Předseda:        MVDr. Pavel Proks, Ph.D.

Členové:          MVDr. Ladislav Stehlík, Ph.D.

                       MVDr. Zdeněk Žert, CSc., Dipl. ECVS

 

Komise pro nakládání s radioizotopy VFU Brno

(do 4. 9. 2014, zrušena)

 

Předseda:        prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc.

Členové:          Ing. Jana Doležalová, Ph.D. 

                       Mgr. Michal Žďárský

 

Komise pro využívání ionizujícího záření  VFU Brno

(od 5. 9. 2014)

 

Předseda:        prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc.

Členové:          Ing. Jana Doležalová, Ph.D. 

                       Mgr. Michal Žďárský (do 31.10.2016)

                       Mgr. Petr Maršálek, Ph.D. (od 1. 11. 2016)            

                       MVDr. Pavel Proks, Ph.D.

                       MVDr. Ladislav Stehlík, Ph.D.

 

 

Odborná komise na ochranu zvířat VFU Brno

 

Předseda:  MVDr. Martin Hostovský, Ph.D. (od 1. 6. 2017)

                 MVDr. Jana Jozefová, Ph.D. (od 7. 1. 2016, do 31. 5. 2017)

                 doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. (do 31. 12. 2015)

Členové:         

osoba odpovědná za péči o pokusná zvířata, určená veterinární lékařka:

MVDr. Jana Lorenzová, Ph.D.

veterinář:

doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D.

MVDr. Lada Hofmannová, Ph.D.

doc. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.              

MVDr. Milan Dvořák, Ph.D.

MVDr. Martin Hostovský, Ph.D. (do 31. 5. 2017)

 

Komise pedagogická VFU Brno

 

Předsedkyně: doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA

Členové:         

FVL:

prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA

doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.

FVHE:

doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.

MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.

FaF:

MUDr. Tomáš Parák, Ph.D.

PharmDr. Jan Šaloun, Ph.D.

 

 

Komise pro nakládání s odpady VFU Brno

 

Předsedkyně: Mgr. Bc. Daniela Němcová (do 9. 2. 2015)

                     Ing. Leona Sapíková, MPA, LL.M. (od 10. 2. 2015)

Členové:         

FVL:

doc. MVDr. Miša Škorič, Ph.D.

FVHE:

Mgr. Alice Jírová (do 9. 2. 2015)

Mgr. Kateřina Járová, Ph.D. (od 10. 2. 2015)

FaF:

Mgr. Petr Mokrý, Ph.D.

Rektorát

Mgr. Marie Hasoňová (do 11. 5. 2014)

JUDr. Jana Vurmová, LL.M. (od 12. 5. 2014)

Iva Jandová (do 12.6.2017)

Marcela Strnadová (od 13.6.2017)

 

Komise pro výběr postdoktorandů (do 31. 8. 2014)

(projekt Molekulární biologie jako nástroj integrace biomedicínských disciplín na VFU Brno)

 

prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. (H-index 9) - předseda

prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. (H-index 7)

doc. RNDr. Eduard Kejnovský, CSc. (H-index 12) - externí hodnotitel

prof. MVDr. Ivan Literák, CSc. (H-index 14)

doc. RNDr. Milan Žemlička, CSc. (H-index 8)

 

Komise pro výběr postdoktorandů  (do 31. 3. 2015)

(projekt Farmakotoxikologické hodnocení nově syntetizovaných (izolovaných) látek jako nástroj integrace  preklinických disciplín na VFU Brno)

                      

doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D. (H-index 8) – předseda

prof. MVDr. Alois Čížek, CSc. (H-index: 12)

prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc. (H-index: 18)

doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D. (H-index: 7)

prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc. (H-index: 6) – externí hodnotitel 

 

Redakční rada Vita Universitatis VFU Brno

 

Předseda:        Bc. Jana Příkazská (od 1. 6. 2017)

                       Mgr. Kristýny Kounková (od 11.7.2016 do 31. 5. 2017)

                       Mgr. Barbora Šolcová (od 17. 2. 2014) (do 31. 5. 2016)

                       prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA (do 16.2.2014)

Členové:          MVDr. Pavel Brauner, Ph.D. (do 30. 1. 2015)

                       prof. MVDr. Zdeněk Pospíšil, DrSc. (do 30. 4. 2014)

                       doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA (do 16. 2. 2014)

                       MVDr. Mirko Treu, CSc. (od 17.2.2014)

                       Bc. Petr Chmelař (od 17.2.2014 do 31.3.2016)

                       Mgr. Kristýna Kounková (od 1. 4. 2016) (do 10. 7. 2016)

                       MVDr. Hana Štegnerová - FVHE (od 27. 4. 2015, do 9.3.2017)

                       PharmDr. Jan Šaloun, Ph.D. - FaF (od 27. 4. 2015)

                       doc. PharmDr. Kateřina Kubová, Ph.D. - FaF (od 11.7.2016)

                       PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D. - FaF (od 11.7.2016)

                       MVDr. Karel Kovařík (od 20. 11. 2015)

                       zástupce IVSA (od 17.2.2014)

                       zástupce USF (od 17.2.2014)

                       Mgr. Jana Doleželová - FVHE (od 7. 12. 2016)          

 

 

Rada pro veterinární vzdělávání VFU Brno

 

Předseda:        prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA

Členové:         

FVL:

prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA

prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc.

prof. MVDr. František Tichý, CSc.

prof. MVDr. Jaroslav Hanák, DrSc., Dipl.ECEIM

prof. MVDr. Zdeněk Knotek, CSc., Dipl.ECZM

Agáta Sívková (studentka, do 30. 6. 2015)

Tomáš Hlavinka (student, od 9. 11. 2015 do 30. 6. 2017)

FVHE:

doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.

prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.

prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.

prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.              

Tereza Kalinová (studentka, do 30. 6. 2015)

Ondřej Šmíd (student, od 9. 11. 2015 do 30. 6. 2017)

 

Komise pro kontrolu sklepních, půdních a jiných prostor k vyloučení nevhodně skladovaných chemických, hořlavých látek a dalšího materiálu na VFU Brno

 

Předseda:        Ing. Pavel Benda (od 1.9.2017)

                       Jiří Polášek (do 31.8.2017)

Členové:          Ing. Miroslav Kořán

                       Ing. Lubomír Mazel (do 18. 3. 2015)

                       Ing. Pavel Schwangmeier (od 19. 3. 2015)

 

Krizový štáb VFU Brno

(od 1. 3. 2014)

 

Předseda:        prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.

Členové:          Mgr. Bc. Daniela Němcová (do 9. 2. 2015)

                       Ing. Leona Sapíková, MPA, LL.M. (od 10. 2. 2015)

                       Ludmila Horáčková (do 30.11.2016)

                       Ing. Peter Kompér (od 18. 1. 2017)

                       Jiří Polášek (do 31.12.2017)

                       Ing. Miroslav Kořán - tajemník


 

Komise kolejní VFU Brno

(od 1. 9. 2014)

 

Předsedkyně:        doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA

Členové:               Ludmila Horáčková, ředitelka kolejí (do 30.11.2016)

                            Ing. Peter Kompér (od 18. 1. 2017)

 

Rozpočtová komise VFU Brno

(od  1. 11. 2014 do 3. 4. 2015)

 

Předseda:    Ing. Jiří Burget

Členové:      Mgr. Bc. Daniela Němcová (do 9. 2. 2015)

                   Ing. Leona Sapíková, MPA, LL.M. (od 10. 2. 2015)

                   Ing. Martin Čada

                   Ing. Jiří Rotrekl

                   Mgr. Dalibor Levíček, MBA

 

Rozpočtová komise VFU Brno

(od  20. 7. 2015 do 14. 3. 2016)

 

Předsedkyně:    Ing. Leona Sapíková, MPA, LL.M.

Členové:      prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc.

                   Ing. Martin Čada

                   prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA

                   Ing. Jiří Rotrekl

                   doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D.

                   Mgr. Dalibor Levíček, MBA

                   Ing. Jiří Šmerda

 

Komise pro propagaci VFU Brno

(od 1. 1. 2015)

 

Předseda:        doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA

Členové:          prof. MVDr. Jiří Smola, CSc.

                       MVDr. Hana Štengnerová (do 9.3.2017)

                       Mgr. Dalibor Levíček, MBA

                       Mgr. Barbora Šolcová (do 31. 5. 2016)

                       Ing. arch. Gabriela Chmelařová (od 11. 7. 2016)

                       Bc. Petr Chmelař (do 31. 3. 2016)

                       Mgr. Kristýna Kounková (od 11. 7. 2016 do 31. 5. 2017)

                       Bc. Jana Příkazská (od 1. 6. 2017) 

 

Komise pro hodnocení činnosti Farmaceutické fakulty VFU Brno

(od 12. 1. 2015)

 

Předseda:          MUDr. Tomáš Parák, Ph.D.

Členové:            prof. RNDr. Jozef Csöllei, CSc.

                        doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA

                        doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D.

                        PharmDr. Jan Šaloun, Ph.D.

                        doc. PharmDr. et Mgr. David Vetchý, Ph.D.

                        doc. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D.

 

Komise pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy VFU Brno

(od 16. 3. 2015)

Předseda:         prof. MVDr. Alfred Hera, CSc. 

Členové:           prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D.

                        doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D.

                        prof. RNDr. Jozef Csöllei, CSc.

 

 

Komise pro 100. výročí VFU Brno

Předseda:        prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA

Členové:         

FVL:                prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc.

                      prof. MVDr. František Treml, CSc.

                      Karolína Michalčáková (studentka), (od 7. 12. 2016)

FVHE:              doc. MVDr. Bohumíra Janštová, Ph.D.

                      MVDr. Hana Štegnerová (do 6. 12. 2016)

                      Mgr. Jana Doleželová (od 7. 12. 2016)

                      Jakub Prokop (student), (od 7. 12. 2016)

FaF:                prof. RNDr. Jozef Csöllei, CSc.

                      PharmDr. Jan Šaloun, Ph.D.

                      PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D. (od 7. 12. 2016)

                      Barbora Tomášková (studentka), (od 7. 12. 2016)

Rektorát:        Bc. Petr Chmelař (do 31. 3. 2016)

                      Mgr. Kristýna Kounková (od 1. 4. 2016 do 31. 5. 2017)

                      Bc. Jana Příkazská (od 1. 6. 2017) 

                      Mgr. Eva Zatloukalová

                       prof. MVDr. Čeněk Červený

Ústav dějin veterinárního lékařství:

                        MVDr. Karel Kovařík (od 7. 12. 20116)

 

Komise Interní agentury pro transfer technologií VFU Brno

(od 16. 3. 2016)

 

Interní členové:  prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA

                         doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.

                         MUDr. Tomáš Parák, Ph.D.

                         prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA

                         prof. MVDr. Alfred Hera, CSc.

 

Externí členové:  MVDr. Jiří Nezval, Bioveta a.s.

                         Martin Lejsal, Quantum Solis s.r.o.

                         MUDr. Viktor Růžička, Biovendor – Laboratorní medicína a.s.

                         Dr. Ing. Pavel Tvrzník, Mikrop Čebín a.s.

                         Ing. Karel Karel, ZZN Pelhřimov a.s.

                         Ing. Martin Jeřábek, TEKRO spol. s r.o.

                         RNDr. Kateřina Hartvichová, INVENTIA

                         Robin Čumpelík, NUPHARO/CreativeGate

 

Komise pro tvorbu vnitřních předpisů VFU Brno

(od 21. 3. 2016)

 

Předseda:        doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.

Členové:          prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.

                       prof. MVDr. František Treml, CSc.

                       prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA

                       prof. MVDr. Alfred Hera, CSc.

                       doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA

                       Ing. Leona Sapíková, MPA, LL.M.

                       Mgr. Barbora Šolcová (do 31. 5. 2016)

                       Ing. arch. Gabriela Chmelařová (od 11. 7. 2016)

                       JUDr. Jana Vurmová, LL.M.

 

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz