Správní rada VFU Brno

Členové správní rady

předseda:
PhDr. Richard Svoboda, MBA

místopředsedové:

prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.

PhDr. Walter Bartoš, Ph.D., MBA


členové
:

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA
PhDr. Pavel Doleček
prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D., MBA 
prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
ThDr. Ing. Evžen Martinec, OSA 

MgA. Stanislav Moša (od 8. 3. 2019)
MVDr. Jaroslav Salava
MVDr. Milan Sehnal (do 28. 2. 2019)
prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc.
prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.


Tajemník:

Ing. arch. Gabriela Chmelařová

Zápisy správní rady VFU

 

 - Statut správní rady VFU Brno (*.pdf)

 

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person