Složení Vědecké rady VFU Brno

na funkční období do 31. ledna 2022

 

Předseda:

1 prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, rektor

 

Interní členové:

2 prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D., prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy

3 doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D., prorektor pro vzdělávání

4 prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA, prorektor pro strategii a rozvoj

 

5 doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D., děkan FVL

6 doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D., FVHE, děkanka FVHE

7 doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA, děkanka FaF

 

8 prof. MVDr. František Treml, CSc., předseda AS VFU Brno

 

9 prof. MVDr. Alois Čížek, CSc., FVL

10 prof. MVDr. Jaroslav Hanák, DrSc., Dipl. ECEIM, FVL

11 prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc., FVL

12 doc. MVDr. Josef Illek, DrSc., FVL

13 prof. MVDr. Zdeněk Knotek, CSc., Dipl. ECZM, FVL

14 doc. MVDr. Miša Škorič, Ph.D., FVL

15 prof. MVDr. František Tichý, CSc., FVL

 

16 prof. MVDr. Jiří Smola, CSc., CEITEC VFU Brno, FVL

17 MUDr. Pavel Piler, ICRC VFU Brno, FVHE

 

18 MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA, FVHE

19 prof. MVDr. Ivan Literák, CSc., FVHE

20 prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM, FVHE

21 prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc., FVHE

22 prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D., FVHE

23 doc. Ing. Eva Voslářová, Ph.D. FVHE

 

24 prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D., FaF

25 prof. RNDr. Jozef Csöllei, CSc., FaF

26 doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D., FaF

27 prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FaF

 

Externí členové:

28 prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D., MBA, Surgal Clinic

29 prof. MUDr. Aleš Hep, CSc., FN Brno

30 prof. MVDr. Alfred Hera, CSc., FaF

31 prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc., LF MU

32 doc. MUDr. Petr Krupa, CSc., LF OU

33 prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc., FN u sv. Anny

34 prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc., FN u sv. Anny

35 prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr. h. c., Česká onkologická společnosti ČLS J.E.P.

 

36 prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., děkan Lékařské fakulty MU

37 prof. MUDr. Jan Lata, CSc., rektor OU

38 prof. Ing. Jan Masák, CSc., VŠCHT Praha

39 prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., rektorka UVLF v Košiciach

40 prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka Mendelu

41 prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA rektor UK

 

42 prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., ústřední ředitel ŠVPS SR

43 MVDr. Jiří Bureš, ředitel USKVBL

44 Ing. Martin Klanica, ústřední ředitel SZPI

45 doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph.D., ředitel KVS SVS v Praze

46 MVDr. Jaroslav Salava, ředitel KVS SVS pro Jihomoravský kraj

47 MVDr. Zbyněk Semerád, ústřední ředitel SVS

48 MVDr. Milan Snášil, CSc., KVL ČR

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person