Badatelský řád univerzitního archivu

Badatelský řád VFU Brno vydaný v souladu s vyhláškou č. 645/2004 Sb., v platném znění,
v souvislosti s ustanovením § 36 písm. a) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové
službě a o změně některých zákonů, v platném znění:

 

 

článek 1 - Obecná ustanovení

 

  1. Nahlížet do archiválií lze jen po splnění podmínek stanovených v zákoně a v prostorách k tomu určených (dále jen „badatelna"). Do prostor, v nichž jsou archiválie uloženy, nemají žadatelé o nahlížení (dále jen „badatel") přístup.
  2. Badatel se při vstupu do badatelny zapíše do knihy návštěv badatelny, kde uvede datum návštěvy, své jméno a příjmení, účel návštěvy a podepíše se.

Celý text ke stažení zde (*.pdf)

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person