Badatelský řád univerzitního archivu

Badatelský řád VFU Brno vydaný v souladu s vyhláškou č. 645/2004 Sb., v platném znění,
v souvislosti s ustanovením § 36 písm. a) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové
službě a o změně některých zákonů, v platném znění:

 

Celý text ke stažení zde (*.pdf)

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person