Výroční zprávy archivu

 

Univerzitní archiv Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (dále Univerzitní archiv VFU Brno) je veřejným specializovaným archivem ve smyslu § 51 zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví, spisové službě a o změně některých zákonů. Archivu byla udělena akreditace Odborem archivní správy a spisové služby MV ČR dne 22. 5. 2013 a tímto dnem zahájil svou činnost. Akreditace pro působnost veřejného specializovaného archivu byla získána na základě akreditačního řízení ve smyslu citovaného zákona. 

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person