Překladatelské služby

 

Ceny překladů

překlad

běžný

odborný

A-Č

320 Kč/ns s DPH

253 Kč/ns bez DPH

420 Kč/ns s DPH

332 Kč/ns bez DPH

Č-A

350 Kč/ns s DPH

277 Kč/ns bez DPH

490 Kč/ns s DPH

387 Kč/ns bez DPH

ns = normostrana: 1 normostrana = 1 600 úhozů, tj. znaků včetně mezer (30 řádků o 60 znacích)

ceny bez DPH jsou platné v případě interního převodu ze střediska VFU Brno

ceny s DPH jsou platné v případě individuální platby v hotovosti či bezhotovostním převodem

 

Příplatky a zvýšení sazby

  • za rychlost – 100% z ceny - max. 6 normostran do 24 hodin
  • za práci přes víkend (zadání v pátek po 12. hodině, odevzdání v pondělí do 12:00) – 100% z ceny - počet normostran dle předchozí domluvy

Provádíme

  • běžné překlady: např. osobní korespondence, životopisy, běžné články, beletrie

 

  • odborné překlady: např. odborné články týkající se oboru veterinární medicíny, farmacie, apod.

Neprovádíme

  • překlady textů z oblasti právní, ekonomické, finanční, IT apod.

 

Neposkytujeme tlumočnické služby

 

Upozornění:

Lektoři Ústavu cizích jazyků přijmou pouze takové zakázky, které jsou schopni zpracovat s ohledem na své vzdělání, zkušenosti, specializaci a časové možnosti.

 

V žádném případě nebudou prováděny úkony příslušející soudním tlumočníkům a překladatelům.

 

Všeobecné podmínky

Překladatelské služby budou poskytovány na základě písemné objednávky (viz objednávkový formulář) doručené osobně či emailem na adresu sekretariátu Ústavu cizích jazyků (krejcim@vfu.cz).

 

Vyhotovený překlad se odevzdává dle dohody v elektronické podobě (e-mail, CD) a v jednom vyhotovení.

 

Cena překladu se stanovuje smluvní dohodou na základě ceníku překladů. Výsledná cena vyhotoveného překladu je tvořena součinem ceny za normostranu (včetně případných příplatků) a celkového počtu normostran. Není-li výslovně uvedeno jinak, počítána je každá započatá normostrana.

 

 

Kontakt:              Mgr. Silvie Schüllerová, Ph.D. – schullerovas@vfu.cz (informace ohledně překladů)  

                               Mgr. Marie Krejčí (sekretářka) - krejcim@vfu.cz (vyřizování objednávek a plateb)

                              

Ústav cizích jazyků

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Palackého tř. 1/3, 612 42 Brno

Závazná objednávka překladu
google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz