Ústav cizích jazyků

 

Požadovaná vstupní úroveň studentů v bakalářských a magisterských oborech odpovídá stupni B1 SERR.

Jazykové kompetence dosažené na jednotlivých úrovních jsou definovány na webu MŠMT:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. SPOLEČNÝ EVROPSKÝ REFERENČNÍ RÁMEC PRO JAZYKY. [online]. 7.9.2015 [cit. 2015-09-07]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky

 

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person