Ústav cizích jazyků

 

Rozcestník:

 

Kontakt: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Ústav cizích jazyků
Palackého tř. 1
612 42 Brno

 

Projekt FRVŠ č. 403/2013 - Inovace předmětu odborná angličtina

 

Angličtina v bakalářském studijním programu

Angličtina v magisterském studijním programu

Angličtina v doktorském studijním programu

 

 

 

Požadovaná vstupní úroveň studentů v bakalářských a magisterských oborech odpovídá stupni B1 SERR.

Jazykové kompetence dosažené na jednotlivých úrovních jsou definovány na webu MŠMT:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. SPOLEČNÝ EVROPSKÝ REFERENČNÍ RÁMEC PRO JAZYKY. [online]. 7.9.2015 [cit. 2015-09-07]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky