Kondiční posilování

výuka kondičního posilování je zaměřena na podporu a rozvoj zdraví pro muže a ženy. Napomáhá jejich pohybové gramotnosti odhalováním a úpravou špatných pohybových stereotypů, správným držením těla, poznáváním funkcí lidského těla a tvorbou zásobníku cviků. Důraz je kladen nejen na správné technické provádění posilovacích cviků, ale i kvalitní zahřátí a rozcvičení (příprava organismu na zátěž) a účelně prováděný strečink v průběhu i po cvičení.

 

Vyučující: Mgr. Petr Krátký, Ph.D.

 

Garant: Mgr. Petr Krátký, Ph.D.

 

Místo: posilovna sportovní haly VFU

 

Časový rozpis hodin

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz