Venčení psů v útulcích

 

Podmínky: Před zapsáním sportu je nutné nahlásit se organizátorovi venčení a oznámit také vybraný útulek na níže uvedených kontaktech. Studenti si musí sami venčení ve vybraném útulku domluvit a je nutné vybraný útulek předem nahlásit na e-mailovou adresu: spolecnikprozivot@vfu.cz nebo přes facebook zprávu na stránkách projektu VFU Brno Společník pro život.

Po dohodě v útulku zajdou studenti za Dr. Kubernátem pro kartu venčení, do které jim návštěvu útulek po každém venčení potvrdí. K udělení zápočtu je nutné absolvovat 12 návštěv v útulku a v útulku venčit či jinak pomáhat minimálně 1,5 hodiny (2 vyučovací hodiny).

 

Studenti si mohou zvolit libovolný útulek, který jim umožní tuto disciplínu absolvovat. Niže uvedené útulky však venčení neumožňují proto je, prosím, NEKONTAKTUJTE:

 

Útulky, které venčení ani pro studenty VFU pro letní semestr neumožňují:

- Brno-Bystrc (Městský útulek Brno, Městská policie Brno)

- Interpespenzion Kociánka, Brno (bojkot, nepovažujeme za útulek)

- Lysá nad Labem

- Praha-Troja (po dohodě univerzity s útulkem možno začít venčit a pomáhat od letního semestru v roce 2015, součástí útulku je zařízená veterinární ambulance s trvale přítomným vet. lékařem!)

 

Doporučení:Vyberte si útulek nejlépe v místě svého trvalého bydliště nebo blízkém okolí Brna (např. Výborná spolupráce VFU s útulkem Tibet v Marefách, Bučovice)

 

Venčení v Brně a blízkém okolí:

 

-           Útulek (Interpespenzion) Kociánka: pochybný útulek – do projektu není a nebude zapojen

-           Městský útulek Brno – Bystrc: Útulek zatím venčení veřejnosti ani studentům neumožňuje.

-           Soukromý útulek Tibet v Marefách, Bučovice (cca 30km od Brna, dobrá dostupnost vlakem – výborná spolupráce s útulkem, doporučujeme!)

-        Městský útulek Blansko, malý útulek, ale... útulný :-)

-        Pokud víte o dalších útulcích v blízkosti Brna s dobrou dostupností, přidejte komentář nebo nám napište : spolecnikprozivot@vfu.cz

 

Prosíme studenty VFU Brno, aby k útulkům, které jim absolvování disciplíny v jejich zařízení neumožní, přistupovali s pochopením, schovívavostí a porozuměním. Veřejné pomluvy útulků, z důvodu nepochopení faktů, můžou útulek spíše ještě více veřejnosti uzavřít, než naopak. V žádném platném a závazném právním předpisu v ČR se nepíše, že útulky musejí toto venčení veřejnosti vůbec nabízet, proto to není jejich povinnost, ale především přesvědčení, pozitivní zkušenost popř. dobrá víra, že venčení zvířatům v jejich útulku skutečně prospívá, nebo pozitiva venčení v tom kterém konkrétním útulku převažují nad negativy.

 

Projekt: Společník pro život

Ústav veřejného veterinářství, ochrany zvířat a welfare

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

 

Garant předmětu :Dr. Kubernát

 

nutná individuální domluva s garantem

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz