Provozní doba posilovny - Gym opening hours

 

 

Zimní semestr 2019/20  Winter semester 2019/20

                   (23.9-13.12.2019)

 

Po (Mo): 11.30-21.00

Út (Tue): 9.00-21.00

St (We): 12.00-21.00

Čt (Thu): 10.30-13.00; 14.30-21.00

Pá (Fri):    9.00-14.00

 

PROVOZNÍ ŘÁD POSILOVNY

 

1.   Posilovna slouží pouze ke kondičnímu nebo sportovnímu posilování v provozní době posilovny.

 

2.   Cvičení v posilovně je povoleno:

-       studentům VFU pod vedením učitele v rámci výuky tělesné výchovy,

 

-       všem členům VSK VFU, kteří mají řádně uhrazeny členské příspěvky za

      příslušný kalendářní rok.    Jak se stát členem VSK VFU.

 

3.    Vstup do posilovny je možný pouze s platným průkazem VSK VFU, a to:

      -     v hodinách, kdy neprobíhá výuka, jen vchodem do ústavu (od kurtů),

       v ostatních provozních hodinách vchodem do tělocvičny.

            Cvičenci jsou povinni se přezouvat ve vestibulech obou vchodů do budovy !

 

4.   Všeobecné podmínky provozu v posilovně

-       cvičenci jsou povinni dodržovat při cvičení veškerá bezpečnostní opatření,

-       každý cvičenec je povinen dodržovat základní hygienická pravidla a rovněž udržovat pořádek  v posilovně (např. ukládat činky a kotouče po docvičení na

-       svá místa),

-       jednoruční činky se vracejí do stojanů, volné kotouče na vyhrazená místa,

 

-       všichni cvičící jsou povinni odkládat průkazy VSK do pořadače u vstupních

      dveří posilovny– slouží k průběžné kontrole vyučujícím,

 

-     minimální počet cvičenců v posilovně jsou dva - z bezpečnostních důvodů,

      maximální počet pak deset - z kapacitních důvodů,

 

-     cvičenci udržují  pořádek a hygienu taktéž v prostorách šatny, sprchy a WC,

 

-     cvičenec, který opouští posilovnu jako poslední, zkontroluje pořádek, zavírá       

      okna, zhasne světla a zajistí, aby dveře do šatny a sprchy zůstaly otevřené

      (kvůli větrání),

 

-     všechny závady zjištěné v posilovně, šatně nebo soc. zařízení, jsou cvičenci

      povinni okamžitě nahlásit zodpovědnému učiteli Mgr. J. Chodníčkovi nebo jinému

      pracovníkovi ÚTVS.

 

Za  nedodržování provozního řádu bude cvičencům s okamžitou platností

zamezen přístup do posilovny a za opakované nedodržování jim bude zrušeno členství ve VSK VFU !

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person