Registrace do sportů na letní semestr 2018/19

 

elektronické zápisy do kreditovaného volitelného předmětu Sport/ Tělesná výchova (VP) studenti Faf 1.-5. roč. a studenti magistři FVL a FVHE 1.-5. roč.a sportů VSK (Vysokoškolský sportovní klub) budou spuštěny:

 

ve středu 18.9.2019 ve 20 hod na webové adrese: https://www.vfu.cz/telocvik/

 

 Studenti 1.ročníku FVHE bakalářů mají pevný rozvrh TV (viz náš web) a registrovat do sportů nad rámec dané povinné TV se mohou pouze v rámci VSK VFU Brno.

 

 Aktuální rozvrh sportů pro zimní semestr 2019/20, nabídku sportovních kurzů i veškeré informace týkající se sportování na VFU naleznete na aktualizovaných webových stránkách: http://www.vfu.cz/informace-o-univerzite/rektoratni-pracoviste/ustav-telesne-vychovy-a-sportu/index.html

 

 Nutná je registrace i pro zájemce o posilovnu VFU. Kvůli omezené kapacitě bude vstup umožněn jen členům VSK, kteří budou mít zavčas zaplacené členské příspěvky na r.2019 a zaregistrují se na webu!

 

 Pro vstup do systému potřebujete platné heslo do pošty VFU a systému Stag. V případě, že nemáte platné toto přihlašovací heslo, kontaktujte pí. Ing. Dvořáčkovou z CITu.

 

Do systému se mohou přihlásit studenti, kteří mají před spuštěním registrace ve Stagu zapsán volitelný předmět Sport/ Tělesná výchova (VP) a členové VSK VFU (nutné os. číslo studenta VFU Brno), kteří mají uhrazené členské příspěvky na rok 2019

 

Nově se všichni členové VSK VFU , noví i stávající, musí registrovat on-line formulářem na této adrese: https://www.vfu.cz/telocvik/x_tv_clenove_vsk.php?akce=new, jinak nebude registrace do sportů možná.

 

 Přes VP se můžete hlásit pouze na jeden termín a sport, přes VSK se můžete hlásit do 2 termínů a sportů + posilovny. Po rozběhnutí semestru se členové VSK v případě zájmu mohou osobně přes garanty sportů dohlásit do všech sportů a termínů, kde je volná kapacita.

 

 Pozor! Pro bezproblémovou registraci do sportů VSK jen nutné členské příspěvky zaplatit převodem na účet nejpozději do 17.9. 2019. Pozdější platby jsou možné také, ale zpozdí se také aktivace v registru sportů. Poplatek za členství na kalendářní rok 2019 činí pro stávající členy studenty VFU 400,- Kč. Noví členové VSK – studenti VFU mohou platit převodem 200 Kč (poplatek na 1 semestr-platnost do konce roku 2019). Členy VSK VFU Brno se můžete stát i kdykoliv během roku.

 

 Číslo účtu pro členské příspěvky: 1345473369/ 0800, specifický symbol: 1. Jako zprávu pro příjemce je nutné uvést jméno studenta, osobní číslo a číslo členské průkazky (pokud členem ještě nejste, stačí napsat místo čísla čl. průkazky-nová).

 Poplatky za jednotlivé sporty na jeden semestr (ne členské příspěvky) musí být uhrazeny převodem nejpozději do 25.9. 2019 . Číslo účtu pro platbu za sporty: 1345473369/ 0800, specifický symbol: 2, variabilní symbol podle konkrétního sportu viz tabulka v.s. podle sportů. Jako zprávu pro příjemce je nutné uvést jméno studenta, osobní číslo.  Zvažte, není-li výhodnější stát se členem VSK VFU (poplatek pro studenty je 400,- kč na celý rok)

 

 Tabulka poplatků a variabilních symbolů :

                       poplatky na jeden semestr

 SPORT

spec. symbol

var. symbol

členové VSK

ostatní

Aerobik

2

1

0 Kč

400 Kč

Bouldering

2

2

400 Kč

600 Kč

H.E.A.T.

2

3

700 Kč

1000 Kč

HIIT

2

4

0 Kč

400 Kč

Jóga

2

5

0 Kč

400 Kč

Ju-Jitsu

2

6

0 Kč

400 Kč

Jumping

2

7

700 Kč

1000 Kč

Plavání

2

8

0 Kč

400 Kč

Pilates

2

9

700 Kč

1000 Kč

Piloxing

2

10

700 Kč

1000 Kč

Stand. a latinsko-americké tance

2

11

0 Kč

400 Kč

Tabata/HIIT

2

12

0 Kč

400 Kč

TRX

2

13

700 Kč

1000 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oba systémy si navzájem nekonkurují, nemůže se tedy stát, že by zájemci o sporty VP vybrali místa zájemcům o VSK a obráceně.

Studenti 1.ročníku FVHE bakalářů OZW mají pevný rozvrh TV (viz náš web) a registrovat do sportů nad rámec dané povinné TV se mohou pouze v rámci VSK VFU Brno.

 

Aktuální rozvrh sportů pro letní semestr 2017/18, nabídku sportovních kurzů i veškeré informace týkající se sportování na VFU naleznete na aktualizovaných webových stránkách: http://www.vfu.cz/informace-o-univerzite/rektoratni-pracoviste/ustav-telesne-vychovy-a-sportu/index.html

 

Nutná je registrace i pro zájemce o posilovnu VFU. Kvůli omezené kapacitě bude vstup umožněn jen členům VSK, kteří budou mít zavčas zaplacené členské příspěvky na r. 2018 a zaregistrují se na webu!

 

Pro vstup do systému potřebujete platné heslo do pošty VFU a systému Stag. V případě, že nemáte platné toto přihlašovací heslo, kontaktujte pí. Ing. Dvořáčkovou z CITu.

 

Do systému se mohou přihlásit studenti, kteří mají minimálně týden před spuštěním registrace ve Stagu zapsán volitelný předmět Sport a členové VSK VFU (nutné os. číslo studenta VFU Brno), kteří mají uhrazené členské příspěvky na rok 2018

 

Pozor! Pro bezproblémovou registraci do sportů VSK jen nutné členské příspěvky zaplatit převodem na účet nejpozději do 9.2.2018. Od 12.2. je možné příspěvky platit též hotově u sekretářky ÚTVS p.Pivničkové v úředních hodinách ! Poplatek za členství na kalendářní rok 2018 činí pro stávající členy studenty VFU 400,- Kč. Noví členové VSK mohou platit převodem pouze 400 Kč (poplatek na 2 semestry-platnost do konce roku 2018). Jinou částku než 400 Kč nelze bezhotovostně zasílat. Členy VSK VFU Brno se můžete stát i kdykoliv během roku.

 

Číslo účtu pro členské příspěvky: 1345473369/ 0800, specifický symbol: 1. Jako zprávu pro příjemce je nutné uvést jméno studenta, osobní číslo a číslo členské průkazky (pokud členem ještě nejste, stačí napsat místo čísla čl. průkazky-nová).

 

Poplatky za jednotlivé sporty (ne členské příspěvky) mohou být uhrazeny pouze převodem nejpozději do 16.2.2018. Číslo účtu pro platbu za sporty: 1345473369/ 0800, specifický symbol: 2, variabilní symbol podle konkrétního sportu viz tabulka v.s. podle sportů, Jako zprávu pro příjemce je nutné uvést jméno studenta, osobní číslo.

 

Tabulka variabilních symbolů:

SPORT

spec. symbol

var. symbol

členové VSK

ostatní

Aerobik

2

1

0 Kč

200 Kč

H.E.A.T.

2

2

600 Kč

900 Kč

HIIT

2

3

0 Kč

200 Kč

Jóga

2

4

0 Kč

200 Kč

Ju-Jitsu

2

5

0 Kč

200 Kč

Movement

2

6

0 Kč

200 Kč

Orientální tanec

2

7

0 Kč

200 Kč

Pilates

2

8

0 Kč

200 Kč

Piloxing

2

9

0 Kč

200 Kč

Plavání

2

10

0 Kč

300 Kč

Power jóga

2

11

600 Kč

900 Kč

Tabata/HIIT

2

12

0 Kč

200 Kč

Tai-ti

2

13

0 Kč

200 Kč

Trampolínky

2

14

600 Kč

900 Kč

TRX

2

15

600 Kč

900 Kč

Zumba

2

16

0 Kč

200 Kč

Standartní a latinsko-americké tance

2

17

0 Kč

200 Kč

 

Pro úspěšné elektronické přihlášení do sportů VSK je nezbytné, aby Vaše aktuální osobní číslo studenta bylo shodné s tím, které jste nám uvedli v okamžiku registrace do sportovního klubu. Pokud se Vám z jakýchkoliv důvodů (typické např. pro studenty bakaláře FVHE, kteří pokračují ve studiu magisterském) osobní číslo během studia změnilo, je nutné  to sdělit nejpozději do 9.2.2018 mailem Dr. Krátkému. Neplatné osobní číslo v naší databázi Vám neumožní se do systému přihlásit (netýká se studentů, kteří se hlásí do volitelného předmětu Sport). 

 

Případné dotazy k zápisu do sportů směřujte mailem na Mgr. Chodníčka nebo Dr. Krátkého. (Dr. Krátký bude nepřítomen 27.1.-11.2.2018, Mgr. Chodníček nebude přítomen od 4.2.-11.2.2018)

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person