Vita Universitatis - 2019

Vita Universitatis je časopisem VFU Brno, který zaznamenává život na univerzitě a přináší informace o dění studentům, učitelům i odborné veřejnosti.

Vycházel od roku 2008 každé dva měsíce s ISSN 1803-3830.

Od čísla 2/2014 vycházel časopis pouze v elektronické formě, která je dostupná na webových stránkách univerzity - viz archiv po levé straně této stránky a/nebo odkazy na předchozí ročníky na konci stránky.
V roce 2016 prošla Vita Universitatis koncepční změnou a změnila se frekvence vydávání na 4 čísla ročně, z toho 2 také v tištěné verzi. Od začátku roku 2018 je frekvence vydávání časopisu opět 6 x ročně. Těšit se můžete na tištěná i elektronický vydání. 

 

Vita Universitatis v roce 2019

 

První číslo roku 2019 se objeví na vašich monitorech  20. 2. 2019


Zájemci o zasílání časopisu do e-mailové schránky ve formě pdf. mohou nahlásit svou adresu do redakce Vita Universitatis

 

Zájemci o zasílání časopisu do e-mailové schránky ve formě pdf. mohou nahlásit svou adresu do redakce Vita Universitatis.

 

Kontakt: Ing. Petra Kopecká
  +420 541 562 146, pokeckape(at)vfu.cz 

 

 

Redakční rada:

 

                       Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA - předseda                         

                       Prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc.         

                       MVDr. Karel Kovařík

                       PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D.

                       Ing. Arch. Gabriela Chmelařová

                       Mgr. Jana Doleželová

                       Luisa Divišová

                       zástupce studentů

 hlavicka Vita Universitatis

První číslo roku 2019 se objeví na vašich monitorech 20. 2. 2019

 

 

INFORMACE PRO AUTORY

 

Podmínky pro publikování:

Příspěvky lze zasílat v průběhu celého roku na adresu:prikazskaj@vfu.cz, v případě potřeby otištění v aktuálním čísle pak nejpozději do data uzávěrky pro dané číslo.

 

Příspěvky nejsou honorovány. O zařazení k vydání rozhoduje redakční rada. Redakce si vyhrazuje právo na krácení textů, redakční a jazykové úpravy článku. Významnější úpravy jsou konzultovány s autorem článku. Za obsahovou správnost příspěvků ručí autor. Zasláním doprovodných fotografií autor článku deklaruje, že má svolení autora fotografie k jejímu otištění.

 

Příspěvky nesmí šířit obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění, jakkoli šířit diskriminaci založenou na pohlaví, rase, barvě pleti, etnickém nebo sociálním původu, genetických rysech, jazyku, náboženském vyznání, sexuální orientaci, věku, atd. Obsah příspěvků nesmí být v rozporu s ochranou veřejného pořádku České republiky a zásadním způsobem porušovat dobré mravy. Dále nesmí být v rozporu zejména s platnými zákony, především zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a Autorským zákonem č. 216/2006 Sb., v platných zněních.

 

Uzávěrky pro čísla 1-6/2018:

1/2018: 21. 01. 2018

2/2018: 02. 04. 2018

3/2018: 11. 06. 2018

4/2018: 14. 09. 2018

5/2018: 05. 11. 2018

6/2018: 05. 11. 2018

 

Požadavky na formální podobu příspěvků

  • Formáty příspěvků: doc., docx.
  • Délka u nevyžádaných článků – 1 - 2 normostrany (max.3 600 znaků včetně mezer).
  • Používat co nejméně formátování textu.
  • Fotografie nevkládat do textu, ale zasílat zvlášť, např. ve formátu .jpg, gif, tif  s uvedením popisku a autora fotografie.
  • Velikost fotografie minimálně v rozlišení 150 DPI, případně cca 2000 x 1500 obrazových bodů. Objemné fotografické přílohy lze zasílat prostřednictvím internetových úschoven.

 

Předchozí ročníky


Další publikace

- Acta Veterinaria Brno - Journal of the University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences in Brno, 
  Czech Republic


- Elektronické informační zdroje

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person