Vita Universitatis - 2019

Vita Universitatis je časopisem VFU Brno, který zaznamenává život na univerzitě a přináší informace o dění studentům, učitelům i odborné veřejnosti.

Vycházel od roku 2008 každé dva měsíce s ISSN 1803-3830.

Od čísla 2/2014 vycházel časopis pouze v elektronické formě, která je dostupná na webových stránkách univerzity - viz archiv po levé straně této stránky a/nebo odkazy na předchozí ročníky na konci stránky.
V roce 2016 prošla Vita Universitatis koncepční změnou a změnila se frekvence vydávání na 4 čísla ročně, z toho 2 také v tištěné verzi. Od začátku roku 2018 je frekvence vydávání časopisu opět 6 x ročně. Těšit se můžete na tištěná i elektronický vydání. 

 

Vita Universitatis v roce 2019

 

První číslo roku 2019 se objeví na vašich monitorech  20. 2. 2019


Zájemci o zasílání časopisu do e-mailové schránky ve formě pdf. mohou nahlásit svou adresu do redakce Vita Universitatis

 

Zájemci o zasílání časopisu do e-mailové schránky ve formě pdf. mohou nahlásit svou adresu do redakce Vita Universitatis.

 

Kontakt: Ing. Petra Kopecká
 

+420 541 562 146, kopeckape@vfu.cz

 

 

Redakční rada:

 

                       Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA - předseda                         

                       Prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc.         

                       MVDr. Karel Kovařík

                       PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D.

                       Ing. Arch. Gabriela Chmelařová

                       Mgr. Jana Doleželová

                       Luisa Divišová

                       zástupce studentů

 hlavicka Vita Universitatis

vita-2018-2 vita-2018-2 vita-2018-2
vita 2019-4    

 

 

INFORMACE PRO AUTORY

 

Podmínky pro publikování:

Příspěvky lze zasílat v průběhu celého roku na adresu:prikazskaj@vfu.cz, v případě potřeby otištění v aktuálním čísle pak nejpozději do data uzávěrky pro dané číslo.

 

Příspěvky nejsou honorovány. O zařazení k vydání rozhoduje redakční rada. Redakce si vyhrazuje právo na krácení textů, redakční a jazykové úpravy článku. Významnější úpravy jsou konzultovány s autorem článku. Za obsahovou správnost příspěvků ručí autor. Zasláním doprovodných fotografií autor článku deklaruje, že má svolení autora fotografie k jejímu otištění.

 

Příspěvky nesmí šířit obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění, jakkoli šířit diskriminaci založenou na pohlaví, rase, barvě pleti, etnickém nebo sociálním původu, genetických rysech, jazyku, náboženském vyznání, sexuální orientaci, věku, atd. Obsah příspěvků nesmí být v rozporu s ochranou veřejného pořádku České republiky a zásadním způsobem porušovat dobré mravy. Dále nesmí být v rozporu zejména s platnými zákony, především zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a Autorským zákonem č. 216/2006 Sb., v platných zněních.

 

Uzávěrky pro čísla 1-6/2018:

1/2018: 21. 01. 2018

2/2018: 02. 04. 2018

3/2018: 11. 06. 2018

4/2018: 14. 09. 2018

5/2018: 05. 11. 2018

6/2018: 05. 11. 2018

 

Požadavky na formální podobu příspěvků

  • Formáty příspěvků: doc., docx.
  • Délka u nevyžádaných článků – 1 - 2 normostrany (max.3 600 znaků včetně mezer).
  • Používat co nejméně formátování textu.
  • Fotografie nevkládat do textu, ale zasílat zvlášť, např. ve formátu .jpg, gif, tif  s uvedením popisku a autora fotografie.
  • Velikost fotografie minimálně v rozlišení 150 DPI, případně cca 2000 x 1500 obrazových bodů. Objemné fotografické přílohy lze zasílat prostřednictvím internetových úschoven.

 

Předchozí ročníky


Další publikace

- Acta Veterinaria Brno - Journal of the University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences in Brno, 
  Czech Republic


- Elektronické informační zdroje

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person