Vita Universitatis - 2014

Vita Universitatis je časopisem VFU Brno, který zaznamenává život na univerzitě a přináší informace o dění studentům, učitelům i odborné veřejnosti.

Vychází od roku 2008 každé dva měsíce. ISSN 1803-3830

Číslem 1/2014 skončilo vydávání univerzitního časopisu v tištěné podobě. Časopis bude vycházet i nadále, ale pouze  v elektronické formě. Ta bude dostupná na webových stránkách univerzity. Zájemci o zasílání časopisu do e-mailové schránky ve formě pdf. mohou nahlásit svou adresu do redakce Vita Universitatis.

 

Redakce: Mgr. Barbora Šolcová
  541 562 001, 724 743 250, solcovab(at)vfu.cz

 

Redakční rada: Mgr. Barbora Šolcová  - předsedkyně
   
  MVDr. Mirko Treu, CSc.
  Bc. Petr Chmelař
  zástupce IVSA
  zástupce USF

 

hlavicka Vita Universitatis

vita-2014-6 vita-2014-5 vita-2014-4
2014  - 6
2014  - 5
2014  - 4
vita-2014-3 vita-2014-2 vita-2014-1
2014  - 3
2014  - 2
       2014  - 1

 

 

INFORMACE PRO AUTORY

 

Podmínky pro publikování

     Příspěvky lze zasílat v průběhu celého roku na adresu: solcovab@vfu.cz, v případě potřeby otištění v aktuálním čísle pak nejpozději do data uzávěrky pro dané číslo.

     Příspěvky nejsou honorovány. O zařazení k vydání rozhoduje redakční rada. Redakce si  vyhrazuje právo na krácení textů, redakční a jazykové úpravy článku. Významnější úpravy jsou konzultovány s autorem článku. Za obsahovou správnost příspěvků ručí autor. Zasláním doprovodných fotografií autor článku deklaruje, že má svolení autora fotografie k jejímu otištění.

     Příspěvky nesmí šířit obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění, jakkoli šířit diskriminaci založenou na pohlaví, rase, barvě pleti, etnickém nebo sociálním původu, genetických rysech, jazyku, náboženském vyznání, sexuální orientaci, věku, atd. Obsah příspěvků nesmí být v rozporu s  ochranou veřejného pořádku České republiky a zásadním způsobem porušovat dobré mravy. Dále nesmí být v rozporu zejména s platnými zákony, především zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a Autorským zákonem č. 216/2006 Sb., v platných zněních.

 

 

Požadavky na formální podobu příspěvků

  • Formáty příspěvků: doc., docx.
  • Délka u nevyžádaných článků – 1 - 2 normostrany (max.3 600 znaků včetně mezer).
  • Používat co nejméně formátování textu.
  • Fotografie nevkládat do textu, ale zasílat zvlášť, např. ve formátu .jpg, gif, tif  s uvedením popisku a   autora fotografie.
  • Velikost fotografie minimálně v rozlišení 150 DPI, případně cca 2000 x 1500 obrazových bodů. Objemné fotografické přílohy lze zasílat prostřednictvím internetových úschoven.

 

Předchozí ročníkyDalší publikace

- Acta Veterinaria Brno - Journal of the University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences in Brno, 
  Czech Republic


- Elektronické informační zdroje

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person