Vita Universitatis - 2016

Vita Universitatis je časopisem VFU Brno, který zaznamenává život na univerzitě a přináší informace o dění studentům, učitelům i odborné veřejnosti.

Vycházel od roku 2008 každé dva měsíce s ISSN 1803-3830.

Od čísla 2/2014 vycházel časopis pouze v elektronické formě, která je dostupná na webových stránkách univerzity - viz archiv po levé straně této stránky a/nebo odkazy na předchozí ročníky na konci stránky.

 

Vita Universitatis vyjde tištěná i v roce 2017

 

V roce 2016 prochází Vita Universitatis koncepční změnou a mění se frekvence vydávání na 4 čísla ročně, z toho 2 také v tištěné verzi.

Tento formát vydávání dodržíme i v následujícím kalendářním roce, pouze poupravíme harmonogram.

 

První číslo roku 2017 se objeví na stojanech a vašich stolech 6. 3., redakční uzávěrka je 23. 1.


Uzávěrky pro čísla 2-4/2017 budou následující:

2/2017: 02. 04. 2017,
3/2017: 03. 09. 2017,
4/2017: 12. 11. 2017.

Čísla 2 a 4 budou pouze elektronická, čísla 1 a 3 tištěná.

 

Zájemci o zasílání časopisu do e-mailové schránky ve formě pdf. mohou nahlásit svou adresu do redakce Vita Universitatis.

 
 

Kontakt: Mgr. Kristýna Kounková
  541 562 010, 724 321 352, kounkovak(at)vfu.cz

 

Redakční rada: MVDr. Karel Kovařík
  MVDr. Mirko Treu, CSc.
  MVDr. Hana Štegnerová
  PharmDr. Jan Šaloun, Ph.D.
  Doc. PharmDr. Kateřina Kubová, Ph.D.
  PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D.
  Mgr. Kristýna Kounková
  Mgr. Jana Doleželová
  zástupce IVSA
  zástupce USF

 

 

hlavicka Vita Universitatis

vita-2016-4 vita-2016-3
2016  - 4
2016  - 3
vita-2016-2 vita-2016-1
2016  - 2
2016  - 1

 

INFORMACE PRO AUTORY

Podmínky pro publikování

     Příspěvky lze zasílat v průběhu celého roku na adresu: kounkovak@vfu.cz, v případě potřeby otištění v aktuálním čísle pak nejpozději do data uzávěrky pro dané číslo.

     Příspěvky nejsou honorovány. O zařazení k vydání rozhoduje redakční rada. Redakce si  vyhrazuje právo na krácení textů, redakční a jazykové úpravy článku. Významnější úpravy jsou konzultovány s autorem článku. Za obsahovou správnost příspěvků ručí autor. Zasláním doprovodných fotografií autor článku deklaruje, že má svolení autora fotografie k jejímu otištění.

     Příspěvky nesmí šířit obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění, jakkoli šířit diskriminaci založenou na pohlaví, rase, barvě pleti, etnickém nebo sociálním původu, genetických rysech, jazyku, náboženském vyznání, sexuální orientaci, věku, atd. Obsah příspěvků nesmí být v rozporu s  ochranou veřejného pořádku České republiky a zásadním způsobem porušovat dobré mravy. Dále nesmí být v rozporu zejména s platnými zákony, především zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a Autorským zákonem č. 216/2006 Sb., v platných zněních.

 

Uzávěrky pro čísla 1-4/2016:

1/2016: 26. 01. 2016,
2/2016: 22. 03. 2016,
3/2016: 19. 08. 2016,
4/2016: 06. 12. 2016

 

Požadavky na formální podobu příspěvků

  • Formáty příspěvků: doc., docx.
  • Délka u nevyžádaných článků – 1 - 2 normostrany (max.3 600 znaků včetně mezer).
  • Používat co nejméně formátování textu.
  • Fotografie nevkládat do textu, ale zasílat zvlášť, např. ve formátu .jpg, gif, tif  s uvedením popisku a   autora fotografie.
  • Velikost fotografie minimálně v rozlišení 150 DPI, případně cca 2000 x 1500 obrazových bodů. Objemné fotografické přílohy lze zasílat prostřednictvím internetových úschoven.

 

Předchozí ročníky


Další publikace

- Acta Veterinaria Brno - Journal of the University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences in Brno, 
  Czech Republic


- Elektronické informační zdroje

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person