Vybrané kontakty

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Palackého tř. 1946/1
612 42 Brno
tel.: 420 54156 1111
e-mail: vfu(at)vfu.cz
ID Datové schránky: y2cj9e8


- Fulltextové vyhledávání dalších pracovníků -


 

Rektorátní a ostatní celoškolská pracoviště

č.ú. Rektor kl.
9110 prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA 2000
 
Kancelář  rektora
 
9110 Ing. arch. Gabriela Chmelařová

kancléřka

2001
9110 Zuzana Strnadelová, DiS.

asistentka kanceláře rektora

2002

mobil: 728 185 147

 
Oddělení vnějších vztahů
 
9116

Luisa Divišová - vedoucí, tisková mluvčí

2034

mobil: 608 339 669

 
Právní oddělení
 

9112

Mgr. Pavla Marečková

2005

     
  Pověřenec pro ochranu osobních údajů  
9110 JUDr. Jana Vurmová, LL.M. 2148
 
Oddělení interního auditu
 
9114  Novotný Zbyněk, Ing., 2035
     
 
Personální oddělení
 
9113 vedoucí

2073

mobil: 720 967 565

 9113 Jitka Mokrá 2022
 9113 Mgr. Tereza Fialová 2073
 
Oddělení ostrahy, BOZP a PO
 
9111 Ing. Miroslav Kořán 2009
mobil: 602 165 744
 
Centrum informačních technologií
 
9730 Ing. Žůrek Ladislav - vedoucí 2095
mobil: 724 764 528
 9730 Ing. Věra Vavrincová 2103
     
 
Univerzitní archiv a správa dokumentů
 
9136 Mgr. Klára Stehlíková - vedoucí 2006
9136 Monika Belková 2007
9136 Bc. Monika Hopjanová 2007
 

 

Kvestor

 
     
 9130 Ing. Bc. Radko Bébar 2025
 
Sekretariát kvestora
 
9130 Ing. Markéta Ondráčková 2024
9130 Ing. Veronika Kufová 2072
 
Ekonomické oddělení
 
9131 Ing. Jiří Šmerda - vedoucí 2030
9131  Lenka Trtíková 2028
9131  Marcela Grydilová Müllerová 2028
9131 Ing. Jana Lorencová 2028
9131 Jana Řehořová 2029
9131 Milena Mahovská, DiS. 2027
 9131 Kamila Šimková – inventarizace 2033
 
Oddělení práce a mezd
 
9133

Ing. Pavel Schwangmeier

2021
 9133 Renata Schwarzová 2021
 9133 Alena Novotná  - mzdová účetní 2031
 9133 Drahomíra Valíčková - mzdová účetní 2031
9132
Oddělení investic a správy majetku
 
9132 Ing. Jaroslav Kunc - vedoucí 2050
9132 Ing. Eva Míšková 2038
9132 Páleníková Růžena 2038
 
Oddělení dopravy
 
9400 Ing. Jaroslav Kunc - vedoucí 2050
 9400 Marcela Strnadová 2055
     
 
Oddělení hospod. správy
 
9300 Ing. Jaroslav Kunc - vedoucí   
 9300

Jiří Taus

2041
 

Oddělení energetiky a vodního hospodářství

 
9500 Ing. Jaroslav Kunc - vedoucí 2050
9510 Ing. František Zoul 2060
     
 

Oddělení veřejných zakázek

 
9135

Ing. Lenka Urbanová - vedoucí

2012
9135 Mgr. Jiří Sobotka  2057 
9135

Mgr. Jana Rozsypálková

2013
 
Ubytovací a stravovací centrum v areálu VFU Brno
 
 9310 Dagmar Černohlávková 2048
 
Prorektor pro vzdělávání
 
9121 doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D. 2552
 
Sekretariát prorektora pro vzdělávání
 
9121 MVDr. Hana Mášová 2016
 9121 Mgr. Pavel Kupka 2014
 

 

Centrum poradenství pro studenty

 
 

MUDr. Hana Pavlíková, Ph.D.

2208
 

 

Institut celoživotního vzdělávání a informatiky

 
9720 doc. MVDr.Vladimír Pažout. CsC vedoucí 2088
  Bc. Jana Králová 2089
 
Úst. cizích jazyků
 
9750 Mgr. Silvie Schüllerová, Ph.D. - vedoucí 2130
  Mgr. Marie Krejčí 2129
 
Úst. těl. výchovy a sportu
 
9760 Mgr. Jiří Chodníček - přednosta 2135
  Mgr. Straka František 2134
 
Prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy
 
9122  prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. 2020
 
Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zah. vztahy
 
9122 Ladislava Pavlíčková 2086
 

Martin Vrána

2019

 

 


Studijní a informační středisko
 
9810 Mgr. Kateřina Sekaninová- vedoucí 2080
9810 Marta Třísková 2081
 
Prorektor pro strategii a rozvoj
 
9123  prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
2770
 

 

Sekretariát prorektora pro strategii a rozvoj

 
9123  Kopecká Petra, Ing. 2146
 

 

Centrum projektů a transferu technologií

 
9710

Mgr. Barbora Bendová

2018

 

 

 

Oddělení hodnocení kvality

 
 9125 Ing. Petra Kopecká

2146

mobil: 727 916 912

 

 

Mezinárodní centrum klinického výzkumu VFU Brno (ICRC VFU Brno)

 
9126

MVDr. Michal Crha, Ph.D. –

pověřený vedením ICRC

2356, 2582

mobil: 725 170 287

 

 

VFU Brno Školní zemědělský podnik Nový Jičín

 
  Ing. Radek Haas - ředitel 556 778 204
  Ing. František Vitula, Ph.D. 546 210 163
 
Kaunicovy studentské koleje
 
8000 Ing. Peter Kompér - ředitel 1010
  Helena Jemelková 1012
  Vrátnice - Kaunicovy studentské koleje 1000
     
  Vrátnice  
  Palackého 2910
  Chodská 2189

 

Čech Michal, Mgr.

  Název pracoviště Přednosta / Vedoucí kl. Sekretariát kl.

č.ú.

Fakulta veterinárního lékařství
       
1110 Úst. anatomie, histol. a embryolog. prof. MVDr. František Tichý, CSc. 2200 Irena Glocová 2217
1200 Úst. fyziologie prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc. 2301 Jana Dvořáková 2238
1230 Úst. patologické morfologie a parazitologie prof. MVDr. David Modrý, Ph.D. 2270 Mgr. Lucie Hanáková 2263
1240 Úst. infekčních chorob a mikrobiologie prof. MVDr. František Treml, CSc. 2307 Soňa Krmíčková 2276
1260 Úst. genetiky prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc. 2292 Ivana Šebková 2293
1500 Úst. farmakologie a farmacie MVDr. Jan Chloupek, Ph.D. 2552 Jarmila Kolaříková 2553
1600 Klinická laboratoř pro malá zvířata prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc. 2301 Jana Dvořáková 2238
1650 Kl. chorob ptáků, plazů a drob. savců prof. MVDr. Zdeněk Knotek, CSc. 2381 Slavíková Jana 2384
1660 Klinika chorob psů a koček prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA 2344 Olga Nováková 2341
1670 Klinika chorob koní doc. MVDr. Markéta Sedlinská, Ph.D. 2574 Lucie Kytnerová 2372
1680 Klinika chorob přežvýkavců a prasat prof. MVDr. Jiří Smola, CSc. 2273 Lenka Vlachová 2402
1700 Klinická laboratoř pro velká zvířata doc. MVDr. Josef Illek, DrSc. 2438 Kůrová Jana, Ing. 2417 
1900 Děkanát FVL doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D. 2440 Dagmar Šebestová 2441
1900 Děkanát FVL  Ing. Vladimír Kohoutek 2445    
 
Studijní oddělení FVL
       
  Michaela Tichá anglický SP 2442    
  Marie Richterová MgrSP 2443    
  Andrea Šitavancová, Dis. MgrSP, DSP 2444    
           
č.ú.
Fakulta veterinární hygieny a ekologie
       
2150 Ústav biologie a chorob volně žijící zvířat prof. MVDr. Ivan Literák, CSc. 2630 Marta Křenová 2631
2190 Ústav ekologie a chorob zvěře, ryb a včel prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM 2655 Jiřina Nosková 2651
2210 Ústav hygieny a technologie potravin rostl. původu doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. 2700 Marie Míšková 2701
2220 Ústav výživy zvířat prof. Ing. Eva Straková, Ph.D. 2672 Hana Šírová 2671
2230 Ústav zootechniky a zoohygieny prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. 2670

Hana Šírová

2671

2240 Ústav gastronomie MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA  2600  Ivana Holubová 2601 
2340 Ústav hygieny a technologie mléka prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D. 2710 Alena Krejčiříková 2711
2350 Ústav hygieny a technologie masa prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc. 2740 Bc. Kamila Zoufalá 2741
2350 Ústav hygieny a technologie masa MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA
- vedoucí Centra pro styk s praxí
2000    
2380 Ústav veřejného a soudního veterinárního lékařství doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D. 2500 Michalela Červinková 2501
2390 Ústav ochrany zvářat, welfare a etologie prof. MVDr. Vladimír Večerek CSc., MBA 2770 Dita Kožíšková 2771
2900 Děkanát FVHE doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. 2794 Ing. Dana Skálová 2796
2900 Děkanát FVHE Ing. Jiří Rotrekl - tajemník 2795    
 
Studijní oddělení FVHE
       
  Sylva Řezáčová MgrSP 2797    
  Zdena Fejtová BcSP 2798    
  Hana Šírová DSP 2671    
  MVDr. Stanislava Žabská    2799    

č.ú.

Farmaceutická fakulta
       
3110 Úst. aplikované farmacie Dohnal Jiří, Doc. Ing., CSc., MBA 2816 Blanka Číhalová 2811
3120 Úst. přírodních léčiv doc. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D.
2830 Tereza Mynářová 2831
3130 Ústav technologie léků  doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D. 2860 Vladimíra Kaiserová 2861
3140 Úst. hum. farmakol. a toxikol. doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D. 2890 Františka Hamáková 2891
3150 Úst. chemických léčiv doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA 2922 Kratochvílová Šárka 2921
3160 Úst. molek. biologie a farmac. biotechnologie prof. MVDr. Alfred Hera, CSc.
2850 Nejezchlebová Marcela, Ing. 2851
3200 Fakultní lékárna Mgr. Marek Csöllei 2951 Administrativa 2952
3300 Centrální laboratoře Čech Michal, Mgr. 2820 Blanka Číhalová 2811 
3900 Děkanát FaF doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA 2800 Bednaříková Lucie  2801
3900 Děkanát FaF Ing. Erika Moudrá - tajemnice 2806    
 
Studijní oddělení FaF
       
      2804    
  Bc. Lucie Coufalová   2803    
  Vlasta Brodská   2802    
  Mgr. Tereza Jůnová   2804    
  Mgr. Adéla Firlová   2804    
  Ing. Erika Moudrá   2806    
google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person