Vybrané kontakty

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Palackého tř. 1946/1
612 42 Brno
tel.: 420 54156 1111
e-mail: vfu(at)vfu.cz
ID Datové schránky: y2cj9e8


- Fulltextové vyhledávání dalších pracovníků -


 

Rektorátní a ostatní celoškolská pracoviště

č.ú. Rektor kl.
9110 prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA 2000
  Kancelář  rektora  
9110 Ing. arch. Gabriela Chmelařová 2001
 
kancléřka
9110 Zuzana Strnadelová, DiS. 2002
   
asistentka kanceláře rektora mobil: 728 185 147
  Oddělení vnějších vztahů a komunikace
9116  Bc. Soňa Šmahelová - tisková mluvčí 2010
  mobil: 602 955 050
   
  Právní a personální oddělení
9113 JUDr. Jan Podola, Ph.D. - vedoucí 2005
Mgr. Pavla Marečková 2005
Jitka Mokrá - zástupce vedoucího 2022
Tereza Kubíčková 2023
Dana Přibylová 2073
    mobil: 720 967 565
  Oddělení ochrany osobních údajů
9118 Mgr. Jana Kuklínková 2148
     
  Oddělení interního auditu a kontroly  
9114 Ing. Roman Bartoš 2035
     
  Oddělení ostrahy, BOZP a PO  
9111 Ing. Miroslav Kořán 2009
mobil: 602 165 744
     
  Centrum informačních technologií  
9730 Ing. Žůrek Ladislav - vedoucí 2095
mobil: 724 764 528
 9730 Ing. Věra Vavrincová - zástupce vedoucího 2103
     
  Univerzitní archiv a správa dokumentů  
9136 Mgr. et  Mgr. Jana Musilová, Ph.D. - vedoucí 2006
9136 Monika Belková 2007
9136 Bc. Monika Hopjanová 2007
     
Kvestor
 9130 Ing. Bc. Radko Bébar 2025
  Sekretariát kvestora  
9130 Ing. Markéta Ondráčková 2024
9130 Ing. Veronika Plieštiková 2072
  Ekonomické oddělení  
9131 Ing. Jiří Šmerda - vedoucí 2030
9131  Lenka Trtíková 2028
9131  Marcela Grydilová Müllerová 2028
9131 Ing. Jana Lorencová 2028
9131 Jana Řehořová 2029
9131 Milena Mahovská, DiS. 2027
 9131 Kamila Šimková – inventarizace 2033
  Oddělení práce a mezd  
9133 Ing. Pavel Schwangmeier 2021
 9133 Renata Schwarzová 2021
 9133 Alena Novotná  - mzdová účetní 2031
 9133 Drahomíra Valíčková - mzdová účetní 2031
9132 Oddělení investic a správy majetku  
9132 Ing. Jaroslav Kunc - vedoucí 2050
9132 Ing. Eva Míšková 2038
9132 Páleníková Růžena 2038
 9300 Jiří Taus 2041
 9400 Marcela Strnadová 2055
9460 Bc. Jan Juklíček 2054
     
  Oddělení veřejných zakázek  
9135 Mgr. Jiří Sobotka - vedoucí 2012
9135 Ing.Luděk Vítoslavský 2057 
  Mgr. Eva Šupová Trávníková 2013
     
  Ubytovací a stravovací centrum v areálu VFU Brno  
 9310 Dagmar Černohlávková 2048
  Prorektor pro vzdělávání  
9121 doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D. 2552
  Sekretariát prorektora pro vzdělávání  
9121 MVDr. Hana Mášová 2016
 9121 Mgr. Pavel Kupka 2014
  Centrum poradenství pro studenty  
  MUDr. Hana Pavlíková, Ph.D. 2208
  Institut celoživotního vzdělávání a informatiky  
9720 doc. MVDr.Vladimír Pažout. CsC vedoucí 2088
  Bc. Jana Králová 2089
     
Úst. cizích jazyků
9750 Mgr. Silvie Schüllerová, Ph.D. - vedoucí 2130
  Mgr. Marie Krejčí 2129
  Úst. těl. výchovy a sportu  
9760 Mgr. Jiří Chodníček - přednosta 2135
  Mgr. František Straka  2134
  Prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy  
9122  prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. 2020
  Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zah. vztahy  
9122 Ing. Tereza Kácalová 2017
  Martin Vrána 2019
     
     
  Studijní a informační středisko  
9810 Mgr. Kateřina Sekaninová- vedoucí 2080
9810 Marta Třísková 2081
     
Prorektor pro strategii a rozvoj
9123  prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA 2770
     
Sekretariát prorektora pro strategii a rozvoj
9123  Kopecká Petra, Ing. 2146
     
Centrum projektů a transferu technologií
9710 Mgr. Barbora Bendová 2018
     
Oddělení hodnocení kvality
 9125 Ing. Petra Kopecká 2146
  Mgr. Lenka Obrtlíková 2075
mobil: 727 916 912
   
Mezinárodní centrum klinického výzkumu VFU Brno (ICRC VFU Brno)  
9126 MVDr. Michal Crha, Ph.D. – 2356, 2582
   
pověřený vedením ICRC mobil: 725 170 287
     
VFU Brno Školní zemědělský podnik Nový Jičín
  Ing. Radek Haas - ředitel 556 778 204
  Ing. František Vitula, Ph.D. 546 210 163
  Kaunicovy studentské koleje  
8000 Ing. Peter Kompér - ředitel 1010
  Helena Jemelková 1012
  Vrátnice - Kaunicovy studentské koleje 1000
     
  Vrátnice  
  Palackého 2910
  Chodská 2189

 

Čech Michal, Mgr.

  Název pracoviště Přednosta / Vedoucí kl. Sekretariát kl.

č.ú.

Fakulta veterinárního lékařství
       
1110 Úst. anatomie, histol. a embryolog. prof. MVDr. František Tichý, CSc. 2200 Irena Glocová 2217
1200 Úst. fyziologie prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc. 2301 Jana Dvořáková 2238
1230 Úst. patologické morfologie a parazitologie prof. MVDr. David Modrý, Ph.D. 2270 Mgr. Lucie Hanáková 2263
1240 Úst. infekčních chorob a mikrobiologie prof. MVDr. František Treml, CSc. 2307 Soňa Krmíčková 2276
1260 Úst. genetiky prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc. 2292 Ivana Šebková 2293
1500 Úst. farmakologie a farmacie MVDr. Jan Chloupek, Ph.D. 2552 Jarmila Kolaříková 2553
1600 Klinická laboratoř pro malá zvířata prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc. 2301 Jana Dvořáková 2238
1650 Kl. chorob ptáků, plazů a drob. savců prof. MVDr. Zdeněk Knotek, CSc. 2381 Slavíková Jana 2384
1660 Klinika chorob psů a koček prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA 2344 Olga Nováková 2341
1670 Klinika chorob koní doc. MVDr. Markéta Sedlinská, Ph.D. 2574 Lucie Kytnerová 2372
1680 Klinika chorob přežvýkavců a prasat prof. MVDr. Jiří Smola, CSc. 2273 Lenka Vlachová 2402
1700 Klinická laboratoř pro velká zvířata doc. MVDr. Josef Illek, DrSc. 2438 Kůrová Jana, Ing. 2417 
1900 Děkanát FVL doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D. 2440 Dagmar Šebestová 2441
1900 Děkanát FVL  Ing. Vladimír Kohoutek 2445    
 
Studijní oddělení FVL
       
  Michaela Tichá anglický SP 2442    
  Marie Richterová MgrSP 2443    
  Andrea Šitavancová, Dis. MgrSP, DSP 2444    
           
č.ú.
Fakulta veterinární hygieny a ekologie
       
2150 Ústav biologie a chorob volně žijící zvířat prof. MVDr. Ivan Literák, CSc. 2630 Marta Křenová 2631
2190 Ústav ekologie a chorob zvěře, ryb a včel prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM 2655 Jiřina Nosková 2651
2210 Ústav hygieny a technologie potravin rostl. původu doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. 2700 Marie Míšková 2701
2220 Ústav výživy zvířat prof. Ing. Eva Straková, Ph.D. 2672 Hana Šírová 2671
2230 Ústav zootechniky a zoohygieny prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. 2670

Hana Šírová

2671

2240 Ústav gastronomie MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA  2600  Ivana Holubová 2601 
2340 Ústav hygieny a technologie mléka prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D. 2710 Alena Krejčiříková 2711
2350 Ústav hygieny a technologie masa prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc. 2740 Bc. Kamila Zoufalá 2741
2350 Ústav hygieny a technologie masa MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA
- vedoucí Centra pro styk s praxí
2000    
2380 Ústav veřejného a soudního veterinárního lékařství doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D. 2500 Michalela Červinková 2501
2390 Ústav ochrany zvářat, welfare a etologie prof. MVDr. Vladimír Večerek CSc., MBA 2770 Dita Kožíšková 2771
2900 Děkanát FVHE doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. 2794 Ing. Dana Skálová 2796
2900 Děkanát FVHE Ing. Jiří Rotrekl - tajemník 2795    
 
Studijní oddělení FVHE
       
  Sylva Řezáčová MgrSP 2797    
  Zdena Fejtová BcSP 2798    
  Hana Šírová DSP 2671    
  MVDr. Stanislava Žabská    2799    

č.ú.

Farmaceutická fakulta
       
3110 Úst. aplikované farmacie Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. 2813 Blanka Číhalová 2811
3120 Úst. přírodních léčiv doc. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D.
2830 Františka Doležalová 2831
3130 Ústav technologie léků  doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D. 2860 Vladimíra Kaiserová 2861
3140 Úst. hum. farmakol. a toxikol. doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D. 2890 Františka Hamáková 2891
3150 Úst. chemických léčiv doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA 2922 Kratochvílová Šárka 2921
3160 Úst. molek. biologie a farmac. biotechnologie PharmDr. Jakub Treml, Ph.D.
2850 Květoslava Svěráková 2855
3200 Fakultní lékárna Mgr. Marek Csöllei 2951 Administrativa 2952
3300 Centrální laboratoře   2820 Blanka Číhalová 2811 
3900 Děkanát FaF doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA 2800 Bednaříková Lucie  2801
3900 Děkanát FaF Ing. Erika Moudrá - tajemnice 2806    
 
Studijní oddělení FaF
       
      2804    
  Bc. Lucie Coufalová   2803    
  Vlasta Brodská   2802    
  Mgr. Tereza Jůnová   2804    
  Mgr. Adéla Firlová   2804    
  Ing. Erika Moudrá   2806    
google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person