Absolventi VFU Brno jako odborníci u Policie ČR

Začátkem roku se uskutečnilo setkání krajského policejního ředitele plk. Ing. Leoše Tržila s rektorem Veterinární a farmaceutické univerzity Brno prof. MVDr. Ing. Pavlem Suchým, CSc.


V rámci přátelské atmosféry byly diskutovány otázky možné spolupráce univerzity s policejním ředitelstvím v oblasti pedagogické i vědeckovýzkumné. Nastíněná spolupráce by vyústila v nabídku profesně zajímavých pracovních příležitostí pro absolventy všech tří fakult naší univerzity. Absolventi Fakulty veterinárního lékařství by mohli nalézt uplatnění např. v oblasti policejní služební kynologie a hipologie. Policejní ředitelství by uvítalo i absolventy Fakulty veterinární hygieny a ekologie, kteří jsou vysoce erudovanými odborníky pro komplexní zajištění zdravotní nezávadnosti potravin. Farmaceutická fakulta může nabídnout vysoce erudované odborníky pro oblast analytického uplatnění a působení absolventů v řadě vysoce specializovaných laboratoří, kterými Policie ČR disponuje.


Diskuse mezi krajským policejním ředitelem a rektorem univerzity je otevřenou záležitostí. Policejní ředitelství má zájem podporovat studenty naší univerzity při řešení zajímavých odborných prací i nabídkou odborných stáží v průběhu jejich studia. Zájemci mohou navázat nové kontakty, získat zkušenosti, pracovní návyky. Cílem uvedené nabídky je zvýšit atraktivitu našich absolventů na trhu práce zajímavými pracovními příležitostmi.

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person