Telemetrické sledování siky, jelena evropského a prasete divokého, aneb můžeme ovlivnit prostorovou aktivitu?

Institut ekologie zvěře VFU Brno a Středoevropský institut ekologie zvěře si Vás dovolují pozvat na odborný seminář na téma "Telemetrické sledování siky, jelena evropského a prasete divokého, aneb můžeme ovlivnit prostorovou aktivitu?" Seminář se uskuteční v pondělí 29. 4. 2013 od 17:00 do 19:00 hod. v budově Studijního a informačního střediska VFU Brno, Palackého tř. 1/3, v místnosti č. 166 (přízemí). Přednášet bude Ing. Miloš Ježek, Ph.D. z České zemědělské univerzity v Praze.

 

Po prezentaci bude následovat odborná diskuze. Seminář je pro všechny účastníky bezplatný. Zájemci o seminář se mohou zaregistrovat na iez@vfu.cz.

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person