Studenti FaF soutěžili o Cenu děkana

Farmaceutická fakulta VFU Brno a Unie studentů farmacie letos uspořádali už XVIII. studentskou vědeckou konferenci spojenou s udělením Ceny děkana za akademický rok 2012/2013. Na konferenci studenti FaF představili dohromady 12 odborných prací. Soutěžilo se ve třech kategoriích: biologická sekce, chemická sekce a ostatní farmaceutické disciplíny. Přihlášení studenti tak mohli získat nejen nové zkušenosti s prezentací vědeckých výsledků, ale také uznání kolegů a finanční ohodnocení. O posouzení kvality jednotlivých prací se postarala šestičlenná odborná komise.

 

 

 Vítězové soutěže o Cenu děkana FaF VFU Brno

pro akademický rok 2012/2013 konané na FaF VFU Brno dne 29. dubna 2013


1. místo v biologické sekci: Alžběta Kružicová (4. rok studia) za práci Biologické hodnocení vlivu modifikovaných celulóz na hojení ran

2. místo v biologické sekci: Zuzana Hořáková (4. rok studia) za práci Asociace haplotypů HLA-DQ2, HLA-DQ8 a polymorfismu G308A v genu pro TNF-α s výskytem celiakie

3. místo v biologické sekci: Olga Pavlatová (5. rok studia) za práci Vybrané genové polymorfismy a jejich vliv na plazmatickou hladinu takrolimu u dětí po orgánových transplantacích


1. místo v chemické sekci: Marie Pokorná, Kristýna Nosková (5. rok studia) za práci Separace a identifikace látek z kůry kořene Morus alba L.

2. místo v chemické sekci: Alena Stránská (5. rok studia) za práci Stanovení acidobazické disociační konstanty pKa potenciálních beta-adrenolytik pomocí 1H NMR spektroskopie

3. místo v chemické sekci: Anna Lipková (4. rok studia) za práci Izolácia a antioxidačná aktivita diterpénov z Plectranthus madagascariensis bent.


1. místo v sekci ostatních farmaceutických disciplin: Eliška Havlová (5. rok studia) za práci Metody přípravy a hodnocení mukoadhezivních filmů

2. místo v sekci ostatních farmaceutických disciplin: Petra Jurczeková (5. rok studia) za práci Hodnocení rychlosti uvolňování vápníku z rozdílných forem doplňků stravy

3. místo v sekci ostatních farmaceutických disciplin: Ivana Lukášová (5. rok studia) za práci Stanovenie homogenity zmesí a tabliet s obsahom liečiva s úzkym terapeutickým indexom


Studenti nominovaní na nadnárodní konferenci za FaF VFU Brno:


Biologická sekce:

Alžběta Kružicová

Olga Pavlatová


Chemická sekce:

M. Pokorná a K. Nosková

Alena Stránská


Sekce ostatních farmaceutických disciplin:

Eliška Havlová

Petra Jurczeková


Cena České farmaceutické společnosti:

Alžběta Kružicová (4. rok studia) za práci Biologické hodnocení vlivu modifikovaných celulóz na hojení ran

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person