Problematika opuštěných zvířat bude tématem odborné besedy pro veřejnost

Odbornou besedu pro veřejnost na téma opuštěných zvířat hostí Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Beseda bude probíhat ve formě interaktivní diskuze mezi hosty, včetně publika a ve formě krátkých prezentací případů, kauz a zkušeností českých útulků při porušování zákonů, přímo či nepřímo chránící zvířata. Beseda se pořádá 16. května od 17 hodin v posluchárně Pavilonu klinik malých zvířat a je přístupná široké veřejnosti. Jako hosté promluví docentka Eva Voslářová a docent Petr Chloupek z Ústavu veřejného veterinárního lékařství a toxikologie, Petr Ondráček, předseda Ligy na ochranu zvířat, dále zástupci útulků, Státní veterinární správy ČR i Ministerstva zemědělství ČR. Vstupné na besedu bude dobrovolné a výtěžek z akce organizátoři věnují na pomoc zvířatům v zúčastněných útulcích.

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person