Třetí ročník Letní školy hygieny potravin

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno pořádá třetí ročník Letní školy hygieny potravin. Měsíční letní kurz pod záštitou Fakulty veterinární hygieny a ekologie se uskuteční ve dnech 8.7.- 2.8. a studentům nabídne teoretická i praktická cvičení v oblasti veterinární hygieny potravin a ochrany veřejného zdraví.

 

Praxe studentů Letní školy hygieny a technologie potravin na univerzitních jatkách.Kurz určený zahraničním studentům především veterinárních fakult se skládá ze dvou bloků. První se zaměřuje na hygienu a technologii masa a masných výrobků, druhý na hygienu a technologii mléka a mléčných výrobků, vajec a medu. Letní škola představí studentům pestrý program teoretických přednášek a praktických cvičení, seznámí je s veterinární problematikou při výrobě, zpracování, skladování, distribuci a prodeji masa a masných výrobků, mléka a mléčných výrobků, koření a potravinářských přísad, ale také s problematikou správného porážení zvířat, požadavky na zacházení se zvířaty a požadavky na welfare při chovu, přepravě a porážení zvířat.

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person