Termín přihlášek na XLIII. Lenfeldovy a Höklovy dny

Fakulta veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutická univerzity Brno ve spolupráci s Státní veterinární správou ČR pořádají 2. a 3. října 2013 XLIII. Lenfeldovy a Höklovy dny. Mezinárodní odborná konference se zaměří na problematiku bezpečnosti a kvality potravin z pohledu aplikace potravinového práva v činnosti státních orgánů a přinese aktuální výsledky dozorové a vědecké činnosti horizontálně celým spektrem potravin. Odbornou část konference doplní setkání s historií veterinární hygieny.

 

Termín podání závazné přihlášky byl prodloužen do 4.8.2013. Termín zaslání příspěvků je do 30.8.2013.

Konference se koná v aule VFU Brno. Pro bližší informace kontaktujte Mgr. Janu Pokornou na lenfeldovyahoklovydny@vfu.cz, na stejnou adresu zasílejte přihlášky.

 

Konference je založena na tradici tzv. seminárních rozprav z oboru hygiena a technologie potravin, jejichž zakladatelem byl prof. Lenfeld. Na pravidelných setkáních byly řešeny aktuální problémy a prezentovány výsledky výzkumné práce. V této tradici pokračoval doc. Hökl, který si byl plně vědom důležitosti předávání zkušeností a vědomostí do praxe. Současná konference je setkáním odborníků ze vzdělávacích institucí, výzkumných ústavů a dozorových orgánů. Organizátorem konference byla v historii Katedra hygieny a technologie potravin, později se střídaly jednotlivé hygienické ústavy. V současné době organizuje konferenci Ústav vegetabilních potravin a rostlinné produkce Fakulty veterinární hygieny a ekologie ve spolupráci s dalšími pracovišti fakulty a Státní veterinární správou.

 

Přihláška a pokyny pro aktivní účastníky.

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person