Ochrana zvířat a welfare 2013

Přestože se pojem welfare do povědomí široké veřejnosti v České republice zatím skoro vůbec nedostal, odborné kruhy se tomuto tématu věnují už řadu let. Welfare zvířat není myšlenkou, která by vznikla až ve 21. století. Na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno se v září sejdou odborníci v oblasti ochrany a péče o pohodu zvířat na jubilejním 20. ročníku mezinárodní konference Ochrana zvířat a welfare 2013.


Konference proběhne ve středu 25. září. Účastníci se budou registrovat již od 8:30 hodin, samotné jednání konference začne v půl desáté oficiálním poděkováním zakladatelům konference. „Vzhledem k tomu, že se letos koná 20. ročník konference, chceme při příležitosti tohoto výročí na úvod oficiálně poděkovat zakladatelům konference a zástupcům spolupořádajících institucí a předat jim symbolickou upomínku na konferenci. Oficiálního předávání se ujme děkan FVHE VFU Brno docent Ladislav Steinhauser, účast přislíbil rektor VFU Brno, profesor Vladimír Večerek coby zakladatel a garant konference a současně představitel VFU Brno, dále ústřední ředitel SVS docent Milan Malena i zástupce ministerstva zemědělství,“ popisuje slavnostní ráz konference docentka Eva Voslářová z Ústavu veřejného veterinářství, ochrany zvířat a welfare FVHE.

 

Odborná konference s mezinárodní účastí se zaměří na aktuální otázky ochrany a welfare hospodářských zvířat, zájmových zvířat, pokusných zvířat a volně žijících zvířat včetně zvířat v zoologických zahradách a handicapovaných zvířat. Konference je určena pro pracovníky státních orgánů ochrany zvířat, veterinární praxe, chovatelské praxe, univerzit, výzkumných ústavů, zoologických zahrad a další zájemce o danou problematiku.

 

Pozvánka a přihláška, program konference.

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person