Rektor VFU Brno děkuje kolegům za realizaci nového curricula

Vážená paní přednostko, vážený pane přednosto,

kolegyně a kolegové,

 

          dovolte, abych Vám poděkoval za součinnost a vstřícnost při realizaci nového curricula pro studenty prvého ročníku Fakulty veterinárního lékařství a Fakulty veterinární hygieny a ekologie v akademickém roce 2012/2013.

            Věřím, že se nám podařilo výuku v oblasti veterinární medicíny na naší univerzitě posunout v rámci nejnovějších trendů k další úrovni její kvality.

        Přeji Vám další úspěšné pedagogické působení v akademickém roce 2013/2014.

 

               S poděkováním

 

                                                             prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA

                                                                                     rektor

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person