Vernisáž výstavy Ludvík Vacátko (1873-1956) Malba, chov koní a veterinární lékaři

Klub dějin veterinární medicíny a farmacie  VFU Brno ve spolupráci s Galerií Kodl pořádají výstavu Ludvík Vacátko (1873-1956) Malba, chov koní a veterinární lékaři. Vernisáž výstavy se uskuteční ve středu 9. října 2013 ve 13:00 hod v Kabinetu dějin veterinární medicíny a farmacie VFU Brno ve Studijním a informační centru. Výstava se bude konat pouze jeden den  a budou na ní k vidění díla ze sbírek Ústavu cizích jazyků a dějin veterinárního lékařství  a rodiny MVDr. Marka Sopha.

 

Akademický malíř profesor Ludvík Vacátko se narodil v Simmeringu u Vídně. Rodiče mu vybrali dráhu důstojníka. Ludvík Vacátko po absolvování vojenské školy působil jako profesor kreslení na pražské kadetní škole. Při zaměstnání si doplňoval vzdělání na Akademii výtvarných umění. Ve studiích pokračoval ještě v Paříži, Vídni a Mnichově.

 

Po odchodu z armády se věnoval umění, byl vynikajícím znalcem anatomie zvířat, jeho obrazy zachycují nejvíce koně, zvěř a bitevní scény. Luděk Marold si Vacátka vybral jako asistenta při tvorbě panoramatického obrazu Bitva u Lipan. Jeho výtvarný projev ovlivnil malíře Jiřího Židlického a Františka Liebla. V roce 1928 vydal knihu „Malířství zvířat“.

 

Petr Kmošek v knize Plavení koní – Život a dílo malíře a sochaře Ludvíka Vacátka o umělci napsal: „Vacátko se stal nejvýznamnějším představitelem animálního žánru u nás, vyhledávaným pedagogem, nadšeným návštěvníkem hřebčínů, příznivcem a propagátorem záchrany kladrubských koní, pravidelným účastníkem soutěží dostihového sportu. Koně sledoval jako významné aktéry historie, zapomínané a přehlížené účastníky soudobých válek. Jako kreslíř a malíř je sledoval ve chvílích odpočinku i v divokém a radostném pohybu, nacházel je u těžké práce na polích, v lesích, na cestách od jara až do zimy, fáral za nimi dokonce pod povrch, do temných štol a šachet našich dolů. Názorová jednoznačnost, s jakou výtvarně zachycoval a obohacoval své životní téma, mu však nezískala jen příznivce a obdivovatele, přinášela paradoxně i pocit křivdy a zklamání, zejména v závěru života, kdy násilné odstraňování drobných rolnických a selských hospodářství doprovázely i nucená likvidace a mizení koní z našeho každodenního života ...“

 

Program vernisáže:

Úvodní slovo - MVDr. Pavel Brauner, Ph.D.

Doc. PhDr. Petr Kmošek, CSc. – Nejen o Plavení koní

PhDr. Martin Kodl – K dílu Ludvíka Vacátka

MVDr. Marek Soph – Ludvík Vacátko a moje zvěrolékařská rodina


Mgr. Radek Podveský – akustická kytara

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person