Mezinárodní evalauce veterinárního vzdělávání na VFU Brno

   Rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno vyslovuje poděkování všem učitelům, zaměstnancům a studentům, kteří se podíleli na přípravách a průběhu mezinárodní evaluace veterinárního vzdělávání na VFU Brno.

 

   Významný úspěch vyjádřený v předběžné zprávě mezinárodního evaluačního týmu ve smyslu pozitivního posouzení veterinárního vzdělávání bez žádného nedostatku kategorie I je významným oceněním univerzity, veterinárních fakult, učitelů, zaměstnanců i studentů, kteří se na zajišťování veterinárního vzdělávání na VFU Brno podílí (stage I).

 

   V nově zaváděném systému posuzování procesů, kontroly a zpětných vazeb ve veterinárním vzdělávání (stage II) pozitivní ohodnocení v 11 ze 13 oblastí a ve dvou oblastech výsledek velmi blízký pozitivnímu ohodnocení je velkým úspěchem veterinárního vzdělávání na VFU Brno a vytváří velmi dobré předpoklady pro dokončení pozitivního posouzení veterinárního vzdělávání na úrovni mezinárodní akreditace, a to ve velmi blízké době. 

 

   Celkový výsledek mezinárodní evaluace veterinárního vzdělávání na VFU Brno dává Fakultě veterinárního lékařství i Fakultě veterinární hygieny a ekologie oprávnění být umístěny na prestižním Seznamu pozitivně posouzených a uznaných veterinárních fakult Evropy a řadí je tak mezi velmi kvalitní evropské veterinární fakulty uznávané evropskými předpisy, EAEVE, dalšími kvalitními veterinárními fakultami v Evropě, s otevřenými předpoklady pro mezinárodní spolupráci ve vzdělávání, výzkumu, a pro mezinárodní mobility  a pro další rozvíjení veterinárního vzdělávání nejen v českém ale i v anglickém jazyce. Řadí také VFU Brno mezi univerzity, které jsou oprávněny hlasovat při mezinárodních jednáních na úrovni EAEVE při při vytváření koncepce a určování procesů řízení a kontroly veterinárního vzdělávání v Evropě pro další období.   

 

Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA

rektor VFU Brno

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person