Bibliotheca academica 2013

Ve dnech 30. a 31. října se v aule Veterinární a farmaceutické univerzity Brno uskuteční konference vysokoškolských knihovníků s názvem „Bibliotheca academica 2013“.

 

Letošním tématem konference budou „Nová témata – nové výzvy“. Konferenci pořádá Asociace knihoven vysokých škol ve spolupráci Studijního a informačního střediska VFU Brno. Akce se zúčastní přes 170 knihovníků a informačních pracovníků nejen z České republiky, ale i zahraničí.  

 

Program konference nabízí řadu velmi zajímavých příspěvků. Hovořit se bude o nových trendech v knihovnách, o e-čtečkách, proměnách role knihoven a jejich zaměstnanců, o zajišťování informační infrastruktury pro vzdělávání a výzkum i o fenoménu Open Access.  

 

Součástí programu bude také prohlídka Univerzitní knihovny VFU Brno, návštěva jízdárny a ukázka jezdeckého umění. Tradiční odborné setkání vysokoškolských knihovníků se koná vždy na jiné vysoké škole, letos na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno.

 

Kompletní program Bibliotheca academica 2013 naleznete zde.

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person