VFU Brno otvírá konzultační a poradenskou službu pro studenty

Náročnost vysokoškolského studia s sebou přináší řadu problémů a komplikací. Hromadící se stres a první konfrontace s dílčími neúspěchy během studia mohou vyústit v pocity bezradnosti, skepse a rezignace. Studium na VFU Brno je náročné. Univerzita proto studentům nabízí možnost využít konzultační a poradenskou službu. V otázkách osobních, vztahových, rodinných, studijních a pracovních se jim bude věnovat MUDr. Hana Pavlíková.

 

„Bezplatné konzultace jsou určeny všem studentům, kteří si například nevědí rady se studiem, nemůžou si zvyknout na vysokoškolské studium a samostatný život, pochybují o výběru studia nebo mají jiné potíže, které jim brání v úspěšném studiu. Konzultace jsou pochopitelně zcela diskrétní," popisuje náplň konzultací doktorka Hana Pavlíková.

 

Pro konzultace univerzita zřídila prostor v budově č. 22, stačí se předem domluvit. „Konzultace budou probíhat kdykoli po předchozí domluvě. Studenti mne najdou na Ústavu anatomie, histologie a embryologie VFU, nebo mne můžou kontaktovat prostřednictvím e-mailu," doplňuje doktorka Hana Pavlíková. Schůzku si studenti mohou domluvit na pavlikovah@vfu.cz nebo telefonicky na 541 562 208. Konzultační služba bude fungovat od 1. listopadu.

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person