Akademický senát zveřejnil jména kandidátů na rektora

Předsednictvo Akademického senátu VFU Brno obdrželo následující návrhy na kandidáty pro volbu kandidáta na rektora VFU Brno pro funkční období 2014 – 2018.

 

Csöllei Jozef, Prof., RNDr., CSc.

Nečas Alois, Prof., MVDr., Ph.D., MBA.

Pavlata Leoš, Doc., MVDr., Ph.D.

Suchý Pavel, Prof., MVDr., Ing., CSc.

Žemlička Milan, Doc., RNDr., CSc.

 


termínu od 01. 11. 2013 do 08. 11. 2013 ověřili členové předsednictva souhlas s kandidaturou u navržených kandidátů. Kandidaturu přijali:

 

Prof. MVDr. Ing. Pavel SUCHÝ, CSc.

 

Doc. RNDr. Milan ŽEMLIČKA, CSc.

 

Volba kandidáta na rektora VFU Brno proběhne na zasedání AS VFU Brno dne 18. 11. 2013 od 14:00 hodin v aule VFU Brno.

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person