Pozvánka na VI. konferenci studentské vědecké a odborné činnosti z oblastí „Veterinární hygiena, veterinární ekologie, bezpečnost a kvalita potravin&q

Ústav veterinární ekologie a ochrany životního prostředí společně s Ústavem biologie a chorob volně žijících zvířat Fakulty veterinární hygieny a ekologie VFU Brno pořádá VI. konferenci studentské vědecké a odborné činnosti. Konference se koná v pátek 22. listopadu 2013 v Posluchárně pavilonu prof. Lenfelda na Ústavu hygieny a technologie mléka.

Studenti FVHE představí své odborné vědecké práce z oblasti veterinární hygieny, veterinární ekologie, bezpečnosti a kvality potravin. Prezentace výsledů výzkumu představuje nezbytnou součást vědecké dráhy. Přijďte v pátek podpořit své kolegy a kolegyně, zhodnoťte výsledky jejich práce, přijďte s nimi diskutovat.

 

Program konference:

 

8:30-9:00 PREZENCE
9:00-9:20 ZAHÁJENÍ KONFERENCE
9:20-10:10 PŘEDNÁŠKY
  9:20 Dvořáková Pavla Stanovení ekotoxicity sedimentů z přehradní nádrže pomocí hodnocení růstu kořene salátu (Lactuca sativa)
  9:30 Fialová Hana Ekotoxikologické hodnocení sedimentů z Brněnské přehrady na základě kontaktních testů
  9:40 Smiešková Petra Studium fytotoxických účinků rhodia na rostliny kultivované v hydroponii
  9:50 Jelínková Eva Ergasilóza ryb ve vodárenských nádržích Povodí Moravy
  10:00 Sehonová Pavla Vliv deoxynivalenolu na pstruha duhového (Oncorhyncus mykkis)
10:10-10:30 DISKUSE
10:30-11:20 PŘEDNÁŠKY
  10:30 Hamšíková Kateřina Prevalence protilátek proti Toxoplasma gondii a Neospora caninum u exotických přežvýkavců
  10:40 Honsová Michaela Diagnostika a identifikace babesií v klíštěti obecném
  10:50 Zahradníčková Barbora Prevalence protilátek proti Encephalitozoon cuniculi u zajíců
  11:00 Žáčková Lenka Prevalence protilátek proti Toxoplasma gondii a Neospora caninum u lišek
  11:10 Lukešová Ivana Oblíbenost a využití kozích produktů v České republice
11:20-11:40 DISKUSE
11:40-12:30 PŘESTÁVKA NA OBĚD
12:30-13:40 PŘEDNÁŠKY
  12:30 Daňhelová Olga Využití nanovrstvy SiO2 při sanitaci v prvovýrobě mléka
  12:40 Effenbergerová Květoslava Fyziologické aspekty kvality sladovnického ječmene
  12:50 Grulichová Petra Sledování obsahu cholesterolu v kolostru přežvýkavců
  13:00 Hlávková Daniela Vliv skladování na barvu rajčat
  13:10 Husáková Petra Trvanlivé pečivo aneb víme, co jíme?
  13:20 Purmenská Zuzana Transportní manipulace jako stresový faktor u brojlerů
  13:30 Pončíková Jana Kondenzace vlhkosti u potravin balených v obalech nepropustných pro vodní páru
13:40-14:00 DISKUSE
14:30 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ A ZAKONČENÍ KONFERENCE
google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person